Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
306/KH-UBND 23/12/2021 306/KH-UBND KH: Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 13/10/2021 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
5076/UBND-KTTH 23/12/2021 5076/UBND-KTTH V/v rà soát, xử lý lỗ hổng Log4Shell gây mất an toàn thông tin
2741/QĐ-UBND 23/12/2021 2741/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện, thành phố chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2737/QĐ-UBND 22/12/2021 2737/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
CÔNGBÁOSỐ14NĂM2021 22/12/2021 CÔNGBÁOSỐ14NĂM2021 CÔNG BÁO SỐ 14 NĂM 2021
2735/QĐ-UBND 22/12/2021 2735/QĐ-UBND QĐ: Giao chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hà Giang năm 2022
5066/UBND-NCPC 22/12/2021 5066/UBND-NCPC v/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
379/KH-BCĐ 21/12/2021 379/KH-BCĐ KH triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
50/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 50/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang
2598/QĐ-UBND 17/12/2021 2598/QĐ-UBND QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022
2702/CT-UBN 17/12/2021 2702/CT-UBN Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2022
378/QĐ-HĐTĐKT 17/12/2021 378/QĐ-HĐTĐKT QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà giang
2694/QĐ-UBND 16/12/2021 2694/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2685/QĐ-UBND 16/12/2021 2685/QĐ-UBND QĐ: Công bố TTHC quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang
300/KH-UBND 15/12/2021 300/KH-UBND KH: Thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về
44/QĐ-LHH 14/12/2021 44/QĐ-LHH Quyết định V/v ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà giang lần thứ 6 (2022-2023)
56/2021/NQ-HĐND 14/12/2021 56/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
2590/QĐ-UBND 13/12/2021 2590/QĐ-UBND QĐ: Đính chính quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Hà Giang quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên
2813/BCH-TM 13/12/2021 2813/BCH-TM v/v thông báo thay đổi tên gọi cơ quan phối hợp theo nội dung thư trao đổi Cục Thương vụ, Thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc
2611/QĐ-UBND 13/12/2021 2611/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang năm 2022
Văn bản mới
SYT/HN_001 Mới Tài liệu hội nghị ĐIỀU DƯỠNG ngày 23032023 120/CV-BV Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư y tế năm 2023 V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024. Mới 55BCBV VX_001 Mới V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế để triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2023-2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Số 05/TB_BVMV Mới THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm TTBYT năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 84/bv-kd Mới V/v đề nghị báo giá hóa chất xử lý đồ vải năm 2023 396/TB-SYT Mới V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) TB003 Mới BAO GIA TB002 Mới Bao gia VTYT 2023 24/TB-SYT Mới THÔNG BÁO Về việc mời nộp Hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá 42/BV-KD Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin