Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
36/TB-SYT 12/02/2018 36/TB-SYT V/v Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
35/TB-BV 07/02/2018 35/TB-BV V/v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
36/VP-SYT 07/02/2018 36/VP-SYT V/v Phân công thường trực tết
28/TB-SYT 30/01/2018 28/TB-SYT V/v thay đổi tên nhà thầu
05/GM-SYT 16/01/2018 05/GM-SYT V/v mời tập huấn lớp 2 chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
08,09,10/TB-CC 10/01/2018 08,09,10/TB-CC V/v Thông báo về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
03/GM-SYT 08/01/2018 03/GM-SYT V/v tập huấn lớp 1 chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
23,24,25/TB-SYT 08/01/2018 23,24,25/TB-SYT V/v thông tin đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
02/BYT-HĐTTH 04/01/2018 02/BYT-HĐTTH V/v thông báo điểm thi trong kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành Y tế
01/GM-SYT 02/01/2018 01/GM-SYT V/v mời tập huấn thực hành tiêm chủng
175/TB-SYT 28/12/2017 175/TB-SYT V/v thông tin đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
174/TB-SYT 27/12/2017 174/TB-SYT V/v Phân công thường trực tết Dương lịch năm 2018
169/TB-SYT 13/12/2017 169/TB-SYT V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của Ban chỉ đạo chương trình phát triển dược liệu
01/2017/GXN-YTHG 05/12/2017 01/2017/GXN-YTHG V/v xác nhận nội dung quảng cáo
155/TB-SYT 24/11/2017 155/TB-SYT V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
156/TB-SYT 23/11/2017 156/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
151/TB-SYT 23/11/2017 151/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
149/TB-SYT 15/11/2017 149/TB-SYT V/v Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
150/TB-SYT 15/11/2017 150/TB-SYT V/v cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
144/TB-SYT 27/10/2017 144/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế