Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
63/TB-BVMV 18/12/2023 63/TB-BVMV V/v Công khai thông tin về nhu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc năm 2024
601/QĐ-SYT 13/12/2023 601/QĐ-SYT v/v thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
663/QĐ-SYT 13/12/2023 663/QĐ-SYT V/v thu hồi số công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị Y tế
212/CV-BV 21/11/2023 212/CV-BV Mời chào giá các mặt hàng thuốc A10
84/TB-BVDV 10/11/2023 84/TB-BVDV Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
77/TB-BVĐV 01/11/2023 77/TB-BVĐV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bịY tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
240/CV-BV 31/10/2023 240/CV-BV V/v Mời chào giá vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm
241/TB-BVDV 31/10/2023 241/TB-BVDV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị Y tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
59/TB-TTYT 25/10/2023 59/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá hóa chất sinh phẩm, xét nghiệm y tế
18/TB-ATTP 20/09/2023 18/TB-ATTP V/v Lựa chọn Tổ chức đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 23C-1729 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
133/BVM-DCLS 29/08/2023 133/BVM-DCLS Mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm y tế
1917/SYT-KHTC 17/08/2023 1917/SYT-KHTC V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế: “Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế”
480/TB-SYT 14/04/2021 480/TB-SYT Cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
1283/TB-CAT-PH10 08/04/2021 1283/TB-CAT-PH10 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
478/TB-SYT 05/04/2021 478/TB-SYT THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu số 01-2021 và 02-2021 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số lượng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021 tỉnh Hà Giang (lần 2)
13/TTCNTTTT-HCĐT 26/03/2021 13/TTCNTTTT-HCĐT Mở các lớp bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/TT-BTTTT
22/TB-HĐXTD 17/03/2021 22/TB-HĐXTD Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020
Số: 12/TB-DVMTTT 16/03/2021 Số: 12/TB-DVMTTT v/v thOng bao danh sach nha th~u dap ln1g yeu c~u vS kY thu~t G6i th~u s6 01-2021 :G6i th~u thu6c Generic
Số: 13/TB-ĐVMTTT 16/03/2021 Số: 13/TB-ĐVMTTT V/v thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02-2021. Gói thầu thuốc vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm.
01/TB-HĐXTH 12/01/2021 01/TB-HĐXTH V/v Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III