Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
480/TB-SYT 14/04/2021 480/TB-SYT Cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
1283/TB-CAT-PH10 08/04/2021 1283/TB-CAT-PH10 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
478/TB-SYT 05/04/2021 478/TB-SYT THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu số 01-2021 và 02-2021 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số lượng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021 tỉnh Hà Giang (lần 2)
13/TTCNTTTT-HCĐT 26/03/2021 13/TTCNTTTT-HCĐT Mở các lớp bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/TT-BTTTT
22/TB-HĐXTD 17/03/2021 22/TB-HĐXTD Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020
Số: 12/TB-DVMTTT 16/03/2021 Số: 12/TB-DVMTTT v/v thOng bao danh sach nha th~u dap ln1g yeu c~u vS kY thu~t G6i th~u s6 01-2021 :G6i th~u thu6c Generic
Số: 13/TB-ĐVMTTT 16/03/2021 Số: 13/TB-ĐVMTTT V/v thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02-2021. Gói thầu thuốc vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm.
01/TB-HĐXTH 12/01/2021 01/TB-HĐXTH V/v Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III
280/TB-SYT 08/01/2021 280/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc
281/TB-SYT 08/01/2021 281/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc
01/TB-SYT 05/01/2021 01/TB-SYT V/v Tiếp công dân định kỳ của Sở Y tế năm 2021
3845/TB-BVK 31/12/2020 3845/TB-BVK V/v tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2021
273/TB-SYT 25/12/2020 273/TB-SYT V/v Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020
1015/SKHCN-QLCNg 29/10/2020 1015/SKHCN-QLCNg V/v thông báo khai giảng khóa đào tạo về an toàn bức xạ năm 2020
346/TB-BVP 02/10/2020 346/TB-BVP V/v Đổi tên và con dấu bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Giang thành Bệnh viện phổi Hà Giang
259/TB-TTĐT 21/09/2020 259/TB-TTĐT V/v Mời tham dự khóa đào tạo trực tuyến chuẩn đoán hình ảnh khớp vai
174/SYT-TP 13/08/2020 174/SYT-TP V/v Cấp phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện
99/SYT-TB 29/05/2020 99/SYT-TB V/v đăng ký tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nhgiệp xuất sắc
TBMT 25/03/2020 TBMT V/v Thông báo về danh sách nhà thầu đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật
153/GM-BYT 14/03/2020 153/GM-BYT V/v Dự hội nghị trực tuyến tập huấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin