Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
189/UBND-SY 27/11/2021 189/UBND-SY Sao y
4457/TB-SYT 25/11/2021 4457/TB-SYT Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số BN1146763
CÔNGBÁOSỐ13NĂM2021 25/11/2021 CÔNGBÁOSỐ13NĂM2021 Công báo số 13 năm 2021
1157/STTTT-TT 25/11/2021 1157/STTTT-TT Về việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình công chiếu Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII
338/KH-UBND 24/11/2021 338/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Giang
2473/QĐ-UBND 23/11/2021 2473/QĐ-UBND QĐ; Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh HG
1989/BHXH-QLT 22/11/2021 1989/BHXH-QLT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
459/BC-SGTVT 20/11/2021 459/BC-SGTVT BC: Báo cáo nhanh trường hợp PTVTHK chở hành khách nghi dương tính với Sars-CoV-2 ( F0)
47-KH/ĐK 20/11/2021 47-KH/ĐK Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027
08-SL/VP 18/11/2021 08-SL/VP Số 08-SL/VP: Sao lục Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương quy định những điều đảng viên không được làm
2402/QĐ-UBND 16/11/2021 2402/QĐ-UBND QĐ phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
208/TB-UBND 14/11/2021 208/TB-UBND TB kết luân tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện và định hướng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
2400/QĐ-UBND 13/11/2021 2400/QĐ-UBND Cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục nghị học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
4328/SYT-NVY 12/11/2021 4328/SYT-NVY Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bến Tre trốn viện
3322/STNMT-CCBVMT 12/11/2021 3322/STNMT-CCBVMT Vận chuyển thi hành tử vong do nhiễm COVID-19 và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình xử lý thi hài do nhiễm COVID-19
4510/UBND-VHXH 11/11/2021 4510/UBND-VHXH V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc tang lễ
38/TB-UBND 11/11/2021 38/TB-UBND THÔNG BÁO Quy định đối với người ra/vào địa bàn huyện Bắc Mê trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Thời gian thực hiện từ 15 giờ 00 phút, ngày 11/11/2021)
1108/STTTT-TT 11/11/2021 1108/STTTT-TT V/v tạm dừng hoạt động của Đoàn phóng viên Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế
5086/QĐ-BYT 11/11/2021 5086/QĐ-BYT Ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
2375/QĐ-UBND 11/11/2021 2375/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang