Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
6061/QĐ-BYT 19/01/2018 6061/QĐ-BYT V/v ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thanh toán BHYT phiên bản số 5
1450/KH-BYT 16/01/2018 1450/KH-BYT V/v học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
18/TB-BYT 11/01/2018 18/TB-BYT V/v Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế
1286/TB-BYT-BHXHVN 03/01/2018 1286/TB-BYT-BHXHVN V/v thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế và tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7464/BYT-BH 02/01/2018 7464/BYT-BH V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo quyết định 4210
Quy trình kỹ thuật 26/12/2017 Quy trình kỹ thuật V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật một số chuyên khoa
5703/QĐ-BYT 26/12/2017 5703/QĐ-BYT V/v ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh than trên người
1881/KCB-QLCL 25/12/2017 1881/KCB-QLCL V/v nhắc gửi báo cáo kết quả thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện
5659/QĐ-BYT 20/12/2017 5659/QĐ-BYT V/v ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh xoắn khuẩn vàng da trên người
7149/BYT-BH 19/12/2017 7149/BYT-BH V/v thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
5590/QĐ-BYT 14/12/2017 5590/QĐ-BYT V/v ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật thần kinh
5418/QĐ-BYT 05/12/2017 5418/QĐ-BYT V/v ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
5344/QĐ-BYT 29/11/2017 5344/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa
5083/QĐ-BYT 13/11/2017 5083/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn kỹ thuật phun mù nóng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và ZiKa
1626/KCB-QLCL 05/11/2017 1626/KCB-QLCL V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2017
4969/QĐ-BYT 05/11/2017 4969/QĐ-BYT V/v ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh
6266/BYT-BH 03/11/2017 6266/BYT-BH V/v Bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017
6175/BYT-BH 31/10/2017 6175/BYT-BH V/v kiểm thử gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật điều chỉnh phần mềm His lên cổng tiếp nhận
6150/BYT-KH-TC 30/10/2017 6150/BYT-KH-TC V/v giảm cấp ngân sách chi thường xuyên của các bệnh viện trong dự toán NSNN năm 2017 và năm 2018
4790/QĐ-BYT 27/10/2017 4790/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu