Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1353/QĐ-BYT 24/02/2021 1353/QĐ-BYT Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” được ban hành tại Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
1021/QĐ-BYT 05/02/2021 1021/QĐ-BYT V/v Ban hành sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử
456/BVK-KHTH 01/02/2021 456/BVK-KHTH V/v Chuyển tuyến người bệnh nghi nhiễm Covid-19
666/BYT-BH 01/02/2021 666/BYT-BH V/v đính chính điểm b mục 3 công văn số 627/BYT-BH
28/QĐ-BYT 07/01/2021 28/QĐ-BYT V/v Ban hành bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động Y tế từ xa
7404/BYT-BH 04/01/2021 7404/BYT-BH V/v Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
2204/MT-LĐ 30/12/2020 2204/MT-LĐ V/v Công bố các cơ sở y tế được phép khám điều trị bệnh nghề nghiệp
7321/BYT-BH 30/12/2020 7321/BYT-BH V/v Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 điều 22 luật BHYT
5305/QĐ-BYT 23/12/2020 5305/QĐ-BYT V/v Ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định 131/2020/NĐ-CP về tổ chức hoạt động dược lâm sàng
25/CT-BYT 23/12/2020 25/CT-BYT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT
5237/QĐ-BYT 18/12/2020 5237/QĐ-BYT V/v Ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám chữa bệnh hội chẩn từ xa
5238/QĐ-BYT 18/12/2020 5238/QĐ-BYT V/v Ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khấm chữa bệnh hội chẩn từ xa
6443/BYT-CNTT 25/11/2020 6443/BYT-CNTT V/v Triển khai sử dụng mạng kết nối Y tế Việt Nam
4817/QĐ-BYT 25/11/2020 4817/QĐ-BYT V/v Ban hành ứng dụng khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động
4440/QĐ-BYT 02/11/2020 4440/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9
4490/QĐ-BYT 02/11/2020 4490/QĐ-BYT V/v Ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định 117/2020/NĐ-CP
4466/QĐ-BYT 29/10/2020 4466/QĐ-BYT V/v Ban hành danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và bảng phân loại phẫu thuật
4469/QĐ-BYT 29/10/2020 4469/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật nguyên nhân tử vong và hướng dẫn mã hóa
4400/QĐ-BYT 27/10/2020 4400/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD10
5319/BYT-KH-TC 07/10/2020 5319/BYT-KH-TC V/v Thực hiện thanh toán chi phí DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin