Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1353/QĐ-BYT 24/02/2021 1353/QĐ-BYT Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” được ban hành tại Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
1021/QĐ-BYT 05/02/2021 1021/QĐ-BYT V/v Ban hành sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử
456/BVK-KHTH 01/02/2021 456/BVK-KHTH V/v Chuyển tuyến người bệnh nghi nhiễm Covid-19
666/BYT-BH 01/02/2021 666/BYT-BH V/v đính chính điểm b mục 3 công văn số 627/BYT-BH
28/QĐ-BYT 07/01/2021 28/QĐ-BYT V/v Ban hành bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động Y tế từ xa
7404/BYT-BH 04/01/2021 7404/BYT-BH V/v Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
2204/MT-LĐ 30/12/2020 2204/MT-LĐ V/v Công bố các cơ sở y tế được phép khám điều trị bệnh nghề nghiệp
7321/BYT-BH 30/12/2020 7321/BYT-BH V/v Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 điều 22 luật BHYT
5305/QĐ-BYT 23/12/2020 5305/QĐ-BYT V/v Ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định 131/2020/NĐ-CP về tổ chức hoạt động dược lâm sàng
25/CT-BYT 23/12/2020 25/CT-BYT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT
5237/QĐ-BYT 18/12/2020 5237/QĐ-BYT V/v Ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám chữa bệnh hội chẩn từ xa
5238/QĐ-BYT 18/12/2020 5238/QĐ-BYT V/v Ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khấm chữa bệnh hội chẩn từ xa
4817/QĐ-BYT 25/11/2020 4817/QĐ-BYT V/v Ban hành ứng dụng khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động
6443/BYT-CNTT 25/11/2020 6443/BYT-CNTT V/v Triển khai sử dụng mạng kết nối Y tế Việt Nam
4490/QĐ-BYT 02/11/2020 4490/QĐ-BYT V/v Ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định 117/2020/NĐ-CP
4440/QĐ-BYT 02/11/2020 4440/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9
4466/QĐ-BYT 29/10/2020 4466/QĐ-BYT V/v Ban hành danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và bảng phân loại phẫu thuật
4469/QĐ-BYT 29/10/2020 4469/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật nguyên nhân tử vong và hướng dẫn mã hóa
4400/QĐ-BYT 27/10/2020 4400/QĐ-BYT V/v Ban hành bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD10
5319/BYT-KH-TC 07/10/2020 5319/BYT-KH-TC V/v Thực hiện thanh toán chi phí DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS