Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1553/QĐ-BHXH 05/10/2017 1553/QĐ-BHXH V/v ban hành quy định về quản lý khai thác thông tin trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
4243/QĐ-BYT 25/09/2017 4243/QĐ-BYT V/v thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT
4210/QĐ-BYT 22/09/2017 4210/QĐ-BYT V/v Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
1109/BHXH-CNTT 08/09/2017 1109/BHXH-CNTT V/v tiếp nhận dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định bảo hiểm Y tế
968/TB-BYT 08/09/2017 968/TB-BYT V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT lĩnh vực YDCT