Quyết định

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1354/QĐ-SYT 22/02/2018 1354/QĐ-SYT V/v Ban hành chương trình công tác năm 2018 của Sở Y tế Hà Giang
116/QĐ-SYT 22/02/2018 116/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
147/QĐ-SYT 22/02/2018 147/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
121/QĐ-SYT 12/02/2018 121/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
34/QĐ-SYT 07/02/2018 34/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
07/QĐ-SYT 11/01/2018 07/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược
1340/QĐ-SYT 11/01/2018 1340/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1328/QĐ-SYT 04/01/2018 1328/QĐ-SYT V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 lĩnh vực công tác Y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe
1335/QĐ-SYT 04/01/2018 1335/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1300/QĐ-SYT 25/12/2017 1300/QĐ-SYT V/v cấp điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
1296/QĐ-SYT 25/12/2017 1296/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
1191/QĐ-SYT 05/12/2017 1191/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1150/QĐ-SYT 15/11/2017 1150/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1144/QĐ-SYT 13/11/2017 1144/QĐ-SYT V/v thành lập đoàn kiểm tra các bệnh viện tuyến tỉnh năm 2017
1117/QĐ-SYT 07/11/2017 1117/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc
Quyết định 27/10/2017 Quyết định V/v phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu
1003/QĐ-SYT 26/10/2017 1003/QĐ-SYT V/v phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu gói số 03 gói thầu thuốc cổ truyền thuốc dược liệu
1005/QĐ-SYT 26/10/2017 1005/QĐ-SYT V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 05 gói vật tư y tế tiêu hao
1065/QĐ-SYT 20/10/2017 1065/QĐ-SYT V/v Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
1022/QĐ-SYT 12/10/2017 1022/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh