Quyết định

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
G01/G02 05/04/2021 G01/G02 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu
Số: 163/QĐ-SYT 16/03/2021 Số: 163/QĐ-SYT Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 01-2021: Gói thầu thuốc generic
Số: 164/QĐ-SYT 16/03/2021 Số: 164/QĐ-SYT Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02-2021: Gói thầu thuốc vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm.
91/QĐ-SYT 21/08/2020 91/QĐ-SYT V/v Ban hành và triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
231/QĐ-SYT 16/04/2020 231/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Gói thầu vị thuốc Cổ truyền
232/QĐ-SYT 16/04/2020 232/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế
230/QĐ-SYT 16/04/2020 230/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Gói thầu thuốc Generic
148/QĐ-SYT 06/03/2020 148/QĐ-SYT V/v quy định sử dụng số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và hòm thư góp ý tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính
1015/QĐ-SYT 12/11/2019 1015/QĐ-SYT V/v Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa Đức Minh
1014/QĐ-BYT 12/11/2019 1014/QĐ-BYT V/v Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2019
1013/QĐ-SYT 12/11/2019 1013/QĐ-SYT V/v thành lập đoàn kiểm tra đơn vị y tế tuyến huyện năm 2019
962/QĐ-SYT 05/11/2019 962/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 5 gói vật tư y tế tiêu hao
965/QĐ-SYT 05/11/2019 965/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 08 gói thầu hóa chất sinh phẩm y tế khác
964/QĐ-SYT 05/11/2019 964/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 07 gói thầu hóa chất xét nghiệm
958/QĐ-SYT 05/11/2019 958/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01 gói thầu thuốc Generic
Kết quả thầu 05/11/2019 Kết quả thầu V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2,3,4,6
326/QĐ-SYT 02/05/2019 326/QĐ-SYT V/v Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
1141/QĐ-SYT 18/02/2019 1141/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế
1212/QĐ-SYT 02/01/2019 1212/QĐ-SYT V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
1124/QĐ-SYT 18/12/2018 1124/QĐ-SYT V/v công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cấp cơ sở ( cấp ngành) đã nghiệm thu năm 2018
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin