Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
366/BHXH-CNTT 12/02/2018 366/BHXH-CNTT V/v bổ sung hàm tra cứu trên hệ thống thông tin giám định BHYT
1149/QĐ-BYT 06/02/2018 1149/QĐ-BYT V/v Phê duyệt đề án luân chuyển công chức, viên chức đối với các đơn vị trong ngành y tế
1785/QĐ-KTNN 22/01/2018 1785/QĐ-KTNN V/v Ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2018
86/QĐ-BYT 16/01/2018 86/QĐ-BYT V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế
11/CNTT-CSHT 10/01/2018 11/CNTT-CSHT V/v lộ tài khoản và mật khẩu từ các mạng xã hội
6062/QĐ-BYT 10/01/2018 6062/QĐ-BYT V/v ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
5842/QĐ-BYT 02/01/2018 5842/QĐ-BYT V/v phê duyệt và công bố báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017
1379/CV-BYT 20/12/2017 1379/CV-BYT V/v Chương trình hành động Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2018 – 2020)
629/CNTT-CSHT 18/12/2017 629/CNTT-CSHT V/v phát hiện ngăn chặn mã độc đào tiền ảo bất hợp pháp
5524/QĐ-BYT 13/12/2017 5524/QĐ-BYT V/v tặng bằng khen của Bộ Y tế
5468/QĐ-BYT 11/12/2017 5468/QĐ-BYT V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
1262/MT-LĐ 24/11/2017 1262/MT-LĐ V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ
1665/QĐ-TTg 22/11/2017 1665/QĐ-TTg V/v phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025
1228/TB-BYT 20/11/2017 1228/TB-BYT V/v thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa
5126/QĐ-BYT 14/11/2017 5126/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
6252/BYT-VPB1 03/11/2017 6252/BYT-VPB1 V/v Tham dự hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục