Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
4614/BYT-KHTC 10/06/2021 4614/BYT-KHTC hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT
253/TB-TTĐT 04/06/2021 253/TB-TTĐT Thông báo tuyển sinh các lớp: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, Đánh giá sự thay đỏi giữa các lô thuốc thử trong phòng xét nghiệm, Thẩm định phương pháp trong phòng xét nghiệm y khoa, Quản lý tài liệu hồ sơ - quy trình thực hành chuẩn phòng xét ngh
9758 03/06/2021 9758 về việc ban hành Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nói liên thông cơ sở phân phói thuốc
2760 03/06/2021 2760 uyết định ban hành Cập nhật Hướng dẫn điều trị lao kháng thuốc
1537/BHXH-CSYT 03/06/2021 1537/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid -19 theo chế độ BHYT
2666/QĐ-BYT 30/05/2021 2666/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
07/2021/TT-BYT 29/05/2021 07/2021/TT-BYT Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
4356/BYT-KH-TC 28/05/2021 4356/BYT-KH-TC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.
1290/BHXH-CSYT 18/05/2021 1290/BHXH-CSYT V/v sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch bệnh Covid 19
1251/BHXH-CSYT 14/05/2021 1251/BHXH-CSYT Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19
2394/QĐ-BYT 14/05/2021 2394/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ”.
6/CT-BYT 13/05/2021 6/CT-BYT Chỉ thị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19.
3919/BYT-TT-KT 13/05/2021 3919/BYT-TT-KT Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.
473/KCB-NV 11/05/2021 473/KCB-NV V/v Dự trữ thuốc điều trị phòng Covid-19
624 10/05/2021 624 Chuyển tuyến người bệnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19
95/QTC-KT 09/05/2021 95/QTC-KT Vv hướng dẫn thanh toán hỗ trợ phần cùng chi trả xét nghiệm tải lượng vi rút HIV
2254/QĐ-BYT 07/05/2021 2254/QĐ-BYT Về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em
2263/QĐ-BYT 07/05/2021 2263/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký
597/CĐ-BCĐ 06/05/2021 597/CĐ-BCĐ V/v thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi cách ly tập trung phòng
600/CĐ-BCĐ 06/05/2021 600/CĐ-BCĐ Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9