Văn bản dược

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
22440/QLD-CL 16/01/2018 22440/QLD-CL V/v thu hồi thuốc Sarinex không đạt tiêu chuẩn chất lượng
20534/QL-ĐK 18/12/2017 20534/QL-ĐK V/v cập nhật thông tin về sử dụng mifepriston phối hợp với misoprostol để phá thai
21207/QLD-CL 18/12/2017 21207/QLD-CL V/v công bố đợt 23 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
20508/QLD-CL 11/12/2017 20508/QLD-CL V/v Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
5358/QĐ-BYT 29/11/2017 5358/QĐ-BYT V/v Ban hành Dược điển Việt Nam V
15466/QLD-TT 24/10/2017 15466/QLD-TT V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon
Văn bản dược 27/09/2017 Văn bản dược V/v Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
13868/QLD-TT 11/09/2017 13868/QLD-TT V/v tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-jakob
4041/QĐ-BYT 08/09/2017 4041/QĐ-BYT V/v phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020