Văn bản dược

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
108/QLD-ĐK 13/01/2021 108/QLD-ĐK V/v xác nhận tên gọi thành phần hoạt chất của thuốc đã được cấp GĐKLH
412/QĐ-BYT 19/02/2020 412/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc Gia
02/QĐ-QLD 07/01/2020 02/QĐ-QLD V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
1061/TTrB-P3 20/12/2019 1061/TTrB-P3 V/v tăng cường thanh tra kiểm tra đối với sản phẩm không được phép lưu hành
19671/QLD-DK 24/11/2019 19671/QLD-DK V/v tai biến sau khi sử dụng thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0.5% Heavy
19432/QLD-MP 21/11/2019 19432/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
19506/QLD-CL 21/11/2019 19506/QLD-CL V/v Đình chỉ lưu hành thuốc Livetin-EP không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Thu hồi số tiếp nhận 06/11/2019 Thu hồi số tiếp nhận V/v Thông báo thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
4815/QĐ-BYT 16/10/2019 4815/QĐ-BYT V/v Phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt Nam
11584/QLD-MP 16/07/2019 11584/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
359/QĐ-QLD 25/06/2019 359/QĐ-QLD V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
8877/QLD-MP 25/06/2019 8877/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
370/YDCT-QLY 20/06/2019 370/YDCT-QLY V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án YHCT
8207/QLD-MP 31/05/2019 8207/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
7837/QLD-MP 28/05/2019 7837/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
7787/QLD-CL 28/05/2019 7787/QLD-CL V/v hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
25/QĐ-TTMS 25/04/2019 25/QĐ-TTMS V/v phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu
3917/QLD-MP 01/04/2019 3917/QLD-MP V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm
3827/QLD-MP 27/03/2019 3827/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
2080/QLD-MP 01/03/2019 2080/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin