Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1824/UBND-VHXH 10/06/2021 1824/UBND-VHXH V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19
175/KH-UBND 10/06/2021 175/KH-UBND Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021, tỉnh Hà Giang
9918 09/06/2021 9918 Lời kêu gọi Ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2021 )
1759/UBND-VHXH 05/06/2021 1759/UBND-VHXH V/v triển khai ứng dụng VssID - BHXH số
91/UBND-SY 04/06/2021 91/UBND-SY Sao y Nghị định số 56-2021-NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2021, quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
1729/UBND-KTTH 04/06/2021 1729/UBND-KTTH v/v Mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
702/VP-HCTC 04/06/2021 702/VP-HCTC v/v Triển khai mã QR CODE khai báo y tế điện tử
1691/UBND-VHXH 01/06/2021 1691/UBND-VHXH v/v TRiển khai quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
v/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian bầu cử 19/05/2021 v/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian bầu cử 1474/UBND-VHXH
1273/UBND-VHXH 01/05/2021 1273/UBND-VHXH V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
827/QĐ-UBND 01/05/2021 827/QĐ-UBND Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với bà Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế
128/KH-UBND 16/04/2021 128/KH-UBND KH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 tỉnh Hà Giang
170/SNGV-HTQT 08/04/2021 170/SNGV-HTQT V/v cử ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2021
623/CT-UBND 31/03/2021 623/CT-UBND Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23/TB-UBND 05/02/2021 23/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19