Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
42/UBND-SY 01/03/2022 42/UBND-SY PHIẾU ĐỀ XUẤT SAO Y
248/QĐ-UBND 24/02/2022 248/QĐ-UBND QĐ: Ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
445/UBND-KTTH 24/02/2022 445/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
02/2022/QĐ-UBND 21/01/2022 02/2022/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Giang
146/QĐ-BYT 20/01/2022 146/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
61/SGTVT-VTPT&NL 20/01/2022 61/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tiếp tục hoạt động vận tải hành khách đi/đến bến xe khách trên địa bàn TP Hải Phòng
492 18/01/2022 492 VV TB phương thức thủ đoạ hoạt động của tội phạm
337/QĐ-STNMT 18/01/2022 337/QĐ-STNMT QĐ ủy quyền cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh HG
12/UBND-SY 18/01/2022 12/UBND-SY Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
25/KH-BCĐ 18/01/2022 25/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 của Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Giang
98/QĐ-BYT 17/01/2022 98/QĐ-BYT Quyết định ban hành Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
THƯCẢMƠN 15/01/2022 THƯCẢMƠN Thư cảm ơn
37/SGTVT-VTPT&NL 14/01/2022 37/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tạm dừng HĐ vận tải khách đi/đến địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 3, 4 thuộc TP Hải Phòng, Lạng Sơn
08/UBND-SY 14/01/2022 08/UBND-SY Sao y: Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
56/2021/QĐ-UBND 04/01/2022 56/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi qu
2806/QĐ-UBND 30/12/2021 2806/QĐ-UBND QĐ: Công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2791/QĐ-UBND 28/12/2021 2791/QĐ-UBND QĐ: Công nhận xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang đạt chuẩn NTM năm 2021
2792/QĐ-UBND 28/12/2021 2792/QĐ-UBND QĐ: Công nhận xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang đạt chuẩn NTM năm 2021
339/QĐ-BCĐ 27/12/2021 339/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hà Giang
2532/QĐ-UBND 23/12/2021 2532/QĐ-UBND QĐ: Công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin