Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
339/QĐ-BCĐ 27/12/2021 339/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hà Giang
4008/UBND-VX 06/12/2021 4008/UBND-VX V/v kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021
287/KH-UBND 06/12/2021 287/KH-UBND KH: Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
131/TB-VP 06/12/2021 131/TB-VP TB: V/v chuyển trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện, các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Xuyên
283/KH-UBND 02/12/2021 283/KH-UBND KH: Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của bộ Chính trị và Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025
4841/UBND-VHXH 02/12/2021 4841/UBND-VHXH V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện vùng Công viên địa chất
479/BC-SGTVT 02/12/2021 479/BC-SGTVT BC: trưởng hợp phương tiện vận tải hành khách có vận chuyển hành khách dương tính với Sars-CoV-2 (F0)
4840/UBND-KTTH 02/12/2021 4840/UBND-KTTH V/v ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh
48/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 48/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2513/QĐ-UBND 01/12/2021 2513/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
47/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 47/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn VSTP thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
4828/UBND-KTTH 01/12/2021 4828/UBND-KTTH v/v Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân có quan hệ nhân thân với người nước ngoài
341/QĐ-HĐPH 01/12/2021 341/QĐ-HĐPH QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Giang
189/UBND-SY 27/11/2021 189/UBND-SY Sao y
CÔNGBÁOSỐ13NĂM2021 25/11/2021 CÔNGBÁOSỐ13NĂM2021 Công báo số 13 năm 2021
1157/STTTT-TT 25/11/2021 1157/STTTT-TT Về việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình công chiếu Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII
4457/TB-SYT 25/11/2021 4457/TB-SYT Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số BN1146763
338/KH-UBND 24/11/2021 338/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Giang
2473/QĐ-UBND 23/11/2021 2473/QĐ-UBND QĐ; Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh HG
1989/BHXH-QLT 22/11/2021 1989/BHXH-QLT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ