Thủ tục Bộ, ngành công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5192/QĐ-BYT 24/12/2020 5192/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
1739/QĐ-BYT 19/06/2020 1739/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh được quy định tại thông tư 16/2014/TT-BYT
6145/QĐ-BYT 14/03/2020 6145/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý môi trường Y tế
6106/QĐ-BYT 07/01/2020 6106/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ Trẻ em
5975/QĐ-BYT 27/12/2019 5975/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em (Dân số KHHGĐ)
5014/QĐ-BYT 21/11/2019 5014/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
5074/QĐ-BYT 04/11/2019 5074/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa Quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế
5026/QĐ-BYT 29/10/2019 5026/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
3854/QĐ-BYT 29/08/2019 3854/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
792/QĐ-BYT 06/03/2019 792/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
433/QĐ-BYT 06/03/2019 433/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung
360/QĐ-BYT 30/01/2019 360/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS
135/QĐ-SYT 17/01/2019 135/QĐ-SYT V/v sửa đổi bổ xung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
7291/QĐ-BYT 04/01/2019 7291/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ Y tế
7421/QĐ-BYT 18/12/2018 7421/QĐ-BYT V/v triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng
5229/QĐ-BYT 08/10/2018 5229/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành bị bãi bỏ lĩnh vực Dược Phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2510/QĐ-BYT 23/04/2018 2510/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2318/QĐ-BYT 10/04/2018 2318/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5125/QĐ-BYT 14/11/2017 5125/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin