Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Lãnh đạo

Số điện thoại

Email

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 Chi cục trưởng: Ngọc Thanh Dũng 

02193.866.625

ntdung.syt@hagiang.gov.vn

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

Chi cục trưởng: Nguyễn Công Khanh

 

nckhanh.syt@hagiang.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ

   

 

1

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đồng Văn

 

02193.856.196

 

2

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Mèo Vạc

 

02193.871.192

 

3

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Yên Minh

 

02193.858.245

 

4

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quản Bạ

 

02193.846.213

 

5

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Mê

 

02193.841.165

 

6

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Vị Xuyên

 

02193.826.440

 

7

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Quang

 

02193.821.490

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quang Bình

 

02193.820.028

 

9

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Hoàng Su Phì

 

02193.831.226

 

10

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Xín Mần

 

02193.836.232

 

11

Trung tâm DS-KHHGĐ TP Hà Giang

 

02193.868.020

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

   

 

Tuyến tỉnh

   

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Phạm Anh Văn

02193.886.411

pavan.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

Giám đốc: Chúc Hồng Phương

02193.887.518

chphuong.syt@hagiang.gov.vn

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

Giám đốc: Nguyễn Thị Đức

02193.810.787

ntduc.syt@hagiang.gov.vn

4

Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến

02193.507.778

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Nguyễn Trần Tuấn

02193.886.495

nttuan.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Mắt

Giám đốc: Hoàng Văn Trực

02193.886.257

hvtruc.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Giám Định Y khoa

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

02193.886.910

ntkcuc.syt@hagiang.gov.vn

8

Trung tâm Kiểm nghiệm

Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

02193.866.713

ndthuan.syt@hagiang.gov.vn

9 Trung Tâm Pháp Y Giám đốc: Trần Đức Chiến   tdchien.syt@hagiang.gov.vn
10 Trường Trung cấp Y tế Hiệu Trưởng: Hoàng Tiến Việt   htviet.syt@hagiang.gov.vn

Tuyến huyện,TP

   

 

1

Trung tâm Y tế Yên Minh

Giám đốc: Lệnh Thế Tuyến

02193.852.257

lttuyen.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh Viện ĐKKV Yên Minh

Giám đốc: Phạm Đình Phẩm

02193.852.016

pdpham.syt@hagiang.gov.vn

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Giám đốc: Lương Triệu Huynh

02193.214.145

 

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

Giám đốc: Sấn Văn Cương

02193.856.112

svcuong.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Lý Chí Thành

02193.871.703

lcthanh.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Tạ Tiến Mạnh

02193.871.113

ttmanh.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

Giám đốc:Lê Kim Hoa

02193.846.722

lkhoa.syt@hagiang.gov.vn

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

Giám đốc: Hoàng Hoa Màn

02193.846.123

 

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Duy Hoa

02193.841.773

ndhoa.syt@hagiang.gov.vn

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chung

02193.841.117

nnchung.syt@hagiang.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Nguyễn Thị Dự

02193.245.070

ntdu.syt@hagiang.gov.vn

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Phạm Văn Toán

02193.826.200

pvtoan.syt@hagiang.gov.vn

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

Giám đốc: Nguyễn Duy Thực

02193.219.709

ndthuc.syt@hagiang.gov.vn

14

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

Giám đốc: Phạm Mạnh Công

02193.821.164

pmcong.syt@hagiang.gov.vn

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

Giám đốc: Hoàng Văn Luân

02193.820.609

hvluan.syt@hagiang.gov.vn

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

Giám đốc: Đặng Phúc Diệp

02193.820.065

dpdiep.syt@hagiang.gov.vn

17

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Giám đốc: Sin Đức Văn

02193.831.413

sdvan.syt@hagiang.gov.vn

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

02193.831.194

nvthang.syt@hagiang.gov.vn

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Thanh Nguyên

02193.836.516

vtnguyen.syt@hagiang.gov.vn

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Tiến Lương

02193.836.202

vtluong.syt@hagiang.gov.vn

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

Giám đốc: Tráng Đức Kim

02193.838.126

tdkim.syt@hagiang.gov.vn

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

Giám đốc: Đinh Văn Lưu

02193.866.562

dvluu.syt@hagiang.gov.vn

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị