Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Email

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

02193.866.625

 

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ

 

 

1

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đồng Văn

02193.856.196

 

2

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Mèo Vạc

02193.871.192

 

3

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Yên Minh

02193.858.245

 

4

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quản Bạ

02193.846.213

 

5

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Mê

02193.841.165

 

6

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Vị Xuyên

02193.826.440

 

7

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Quang

02193.821.490

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quang Bình

02193.820.028

 

9

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Hoàng Su Phì

02193.831.226

 

10

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Xín Mần

02193.836.232

 

11

Trung tâm DS-KHHGĐ TP Hà Giang

02193.868.020

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

Tuyến tỉnh

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

02193.886.411

 

2

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

02193.887.518

 

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

02193.810.787

 

4

Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

02193.507.778

 

5

Trung tâm PC Sốt Rét-KST-CT

02193.860.209

 

6

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

02193.866.310

 

7

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

02193.886.495

 

8

Bệnh viện Mắt

02193.886.257

 

9

Trung tâm PC HIV/AIDS

02193.810.809

 

10

Trung tâm Truyền thông GDSK

02193.863.011

 

11

Trung tâm Giám Định Y khoa

02193.886.910

 

12

Trung tâm Kiểm nghiệm

02193.866.713

 

Tuyến huyện,TP

 

 

1

Trung tâm Y tế Yên Minh

02193.852.257

 

2

Bệnh Viện ĐKKV Yên Minh

02193.852.016

 

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

02193.214.145

 

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

02193.856.112

 

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

02193.871.703

 

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

02193.871.113

 

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

02193.846.722

 

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

02193.846.123

 

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

02193.841.773

 

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

02193.841.117

 

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

02193.245.070

 

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

02193.826.200

 

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

02193.219.709

 

14

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

02193.821.164

 

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

02193.820.609

 

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

02193.820.065

 

17

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

02193.831.413

 

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

02193.831.194

 

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

02193.836.516

 

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

02193.836.202

 

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

02193.838.126

 

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

02193.866.562

 

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn