Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Lãnh đạo

Số điện thoại

Email

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 Chi cục trưởng: Ngọc Thanh Dũng 

02193.866.625

ntdung.syt@hagiang.gov.vn

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

Chi cục trưởng: Nguyễn Công Khanh

 

nckhanh.syt@hagiang.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ

   

 

1

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đồng Văn

 

02193.856.196

 

2

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Mèo Vạc

 

02193.871.192

 

3

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Yên Minh

 

02193.858.245

 

4

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quản Bạ

 

02193.846.213

 

5

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Mê

 

02193.841.165

 

6

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Vị Xuyên

 

02193.826.440

 

7

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Quang

 

02193.821.490

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quang Bình

 

02193.820.028

 

9

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Hoàng Su Phì

 

02193.831.226

 

10

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Xín Mần

 

02193.836.232

 

11

Trung tâm DS-KHHGĐ TP Hà Giang

 

02193.868.020

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

   

 

Tuyến tỉnh

   

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Phạm Anh Văn

02193.886.411

pavan.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

Giám đốc: Chúc Hồng Phương

02193.887.518

chphuong.syt@hagiang.gov.vn

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

Giám đốc: Nguyễn Thị Đức

02193.810.787

ntduc.syt@hagiang.gov.vn

4

Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến

02193.507.778

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Nguyễn Trần Tuấn

02193.886.495

nttuan.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Mắt

Giám đốc: Hoàng Văn Trực

02193.886.257

hvtruc.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Giám Định Y khoa

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

02193.886.910

ntkcuc.syt@hagiang.gov.vn

8

Trung tâm Kiểm nghiệm

Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

02193.866.713

ndthuan.syt@hagiang.gov.vn

9 Trung Tâm Pháp Y Giám đốc: Trần Đức Chiến   tdchien.syt@hagiang.gov.vn
10 Trường Trung cấp Y tế Hiệu Trưởng: Hoàng Tiến Việt   htviet.syt@hagiang.gov.vn

Tuyến huyện,TP

   

 

1

Trung tâm Y tế Yên Minh

Giám đốc: Lệnh Thế Tuyến

02193.852.257

lttuyen.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh Viện ĐKKV Yên Minh

Giám đốc: Phạm Đình Phẩm

02193.852.016

pdpham.syt@hagiang.gov.vn

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Giám đốc: Lương Triệu Huynh

02193.214.145

 

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

Giám đốc: Sấn Văn Cương

02193.856.112

svcuong.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Lý Chí Thành

02193.871.703

lcthanh.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Tạ Tiến Mạnh

02193.871.113

ttmanh.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

Giám đốc:Lê Kim Hoa

02193.846.722

lkhoa.syt@hagiang.gov.vn

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

Giám đốc: Hoàng Hoa Màn

02193.846.123

 

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Duy Hoa

02193.841.773

ndhoa.syt@hagiang.gov.vn

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chung

02193.841.117

nnchung.syt@hagiang.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Nguyễn Thị Dự

02193.245.070

ntdu.syt@hagiang.gov.vn

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Phạm Văn Toán

02193.826.200

pvtoan.syt@hagiang.gov.vn

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

Giám đốc: Nguyễn Duy Thực

02193.219.709

ndthuc.syt@hagiang.gov.vn

14

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

Giám đốc: Phạm Mạnh Công

02193.821.164

pmcong.syt@hagiang.gov.vn

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

Giám đốc: Hoàng Văn Luân

02193.820.609

hvluan.syt@hagiang.gov.vn

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

Giám đốc: Đặng Phúc Diệp

02193.820.065

dpdiep.syt@hagiang.gov.vn

17

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Giám đốc: Sin Đức Văn

02193.831.413

sdvan.syt@hagiang.gov.vn

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

02193.831.194

nvthang.syt@hagiang.gov.vn

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Thanh Nguyên

02193.836.516

vtnguyen.syt@hagiang.gov.vn

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Tiến Lương

02193.836.202

vtluong.syt@hagiang.gov.vn

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

Giám đốc: Tráng Đức Kim

02193.838.126

tdkim.syt@hagiang.gov.vn

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

Giám đốc: Đinh Văn Lưu

02193.866.562

dvluu.syt@hagiang.gov.vn

Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị