Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
222/SYT-TTr 07/02/2018 222/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
166/SYT-NVY 01/02/2018 166/SYT-NVY V/v Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
02/HD-SVHTTDL 31/01/2018 02/HD-SVHTTDL V/v Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên điạ bàn tỉnh Hà Giang.
112/SYT-QLHN&BHYT 22/01/2018 112/SYT-QLHN&BHYT V/v cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong chẩn đoánvà theo dõi điều trị HIV qua Bảo hiểm Y tế
64/SYT-NVD 15/01/2018 64/SYT-NVD V/v bảo đảm cung ứng và quản lý thuốc trong dịp tết nguyên đán 2018
52/SYT-NVY 10/01/2018 52/SYT-NVY V/v Chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
30/SYT-TTr 09/01/2018 30/SYT-TTr V/v triển khai phổ biến văn bản QPPL mới ban hành
1838/SYT-KHTC 04/01/2018 1838/SYT-KHTC V/v triển khai thực hiện quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang
quyết định 4210 25/12/2017 quyết định 4210 Tài liệu tập huấn 4210
1789/SYT-NVD 21/12/2017 1789/SYT-NVD V/v Triển khai quản lý giá thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1759/SYT-QLHN 15/12/2017 1759/SYT-QLHN V/v thông báo biên bản 1135/BB-BYT
Tài liệu 14/12/2017 Tài liệu V/v Tài liệu hội nghị trực tuyến ngày 15-12
1643/SYT-KHTC 23/11/2017 1643/SYT-KHTC V/v hướng dẫn biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế bệnh viện tư nhân
Danh mục thuốc 15/11/2017 Danh mục thuốc V/v danh mục thuốc tỉnh năm 2017 đã ánh xạ đơn vị tải về lọc theo thuốc tại đơn vị dùng để ánh xạ tại đơn vị
1578/SYT-TTr 14/11/2017 1578/SYT-TTr V/v tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
1576/SYT-NVY 14/11/2017 1576/SYT-NVY V/v Triển khai uống bổ sung Vitamin A và kết hợp tẩy giun cho trẻ en đợt 2 năm 2017
1536/SYT-NVY 07/11/2017 1536/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá công tác y tế năm 2017
4547/SYT-QLHN&BHYT 07/11/2017 4547/SYT-QLHN&BHYT V/v thực hiện quyết định số 4210/QĐ-BYT và kiểm thử gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật
1497/SYT-NVD 01/11/2017 1497/SYT-NVD V/v hướng dẫn thực hiện ký kết hợp đồng mua thuốc vật tư y tế và hóa chất theo kết quả đấu thầu 2017-2019
1496/SYT-VP 27/10/2017 1496/SYT-VP V/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018