Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
35/SYT-NVD 08/01/2021 35/SYT-NVD V/v Triển khai thực hiện thông tư số 27/2020/TT-BYT và thông tư số 32/2020/TT-BYT
03/SYT-VP 05/01/2021 03/SYT-VP V/v xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
2269/SYT-VP 06/12/2020 2269/SYT-VP V/v tiếp nhận hồ sơ xét thăng hạng
1395/SYT-NVY 04/08/2020 1395/SYT-NVY V/v Thực hiện công điện số 1158/CĐ-BCĐQG về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid-19
1396/SYT-VP 03/08/2020 1396/SYT-VP V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19
1328/SYT-NVY 27/07/2020 1328/SYT-NVY V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
389/SYT-NVY 16/03/2020 389/SYT-NVY V/v tăng cường sàng lọc, phân luồng cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
244/BHXH-GDBHYT 14/02/2020 244/BHXH-GDBHYT V/v thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncov gây ra
928/SYT-NVY 04/07/2019 928/SYT-NVY V/v Công bố cơ sở đủ điều kiện cấp phát thuốc điều trị NMT
561/SYT-QLHN&BHYT 02/05/2019 561/SYT-QLHN&BHYT V/v tạm dừng cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trên chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
168/STTTT-CNTT 20/03/2019 168/STTTT-CNTT V/v ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Ban cơ yếu chính phủ trong giao dịch Bảo hiểm xã hội
117/BHXH-CNTT 30/01/2019 117/BHXH-CNTT V/v dừng tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT theo chuẩn dữ liệu 9324 trên hệ thống thông tin giám định BHYT
53/SYT-VP 24/01/2019 53/SYT-VP V/v triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ
5451/BHXH-CNTT 04/01/2019 5451/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2077/SYT-VP 18/12/2018 2077/SYT-VP V/v thay đổi thời gian tổ chức hội nghị của ngành
204/HD-SYT 10/12/2018 204/HD-SYT V/v Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế Hà Giang năm 2018
2010/SYT-VP 10/12/2018 2010/SYT-VP V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2018
1946/SYT-VP 20/11/2018 1946/SYT-VP V/v hướng dẫn phân loại đánh giá công chức viên chức năm 2018
1895/SYT-TTr 19/11/2018 1895/SYT-TTr V/v tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành
1849/SYT-NVY 12/11/2018 1849/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra công tác y tế năm 2018
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin