Văn bản y tế dự phòng

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
77/TB-BYT 24/01/2018 77/TB-BYT V/v Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại hội nghị Trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
142/QĐ-BYT 15/01/2018 142/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018
5871/QĐ-BYT 12/01/2018 5871/QĐ-BYT V/v phê duyệt kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020
5877/QĐ-BYT 03/01/2018 5877/QĐ-BYT V/v phê duyệt hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế