Ban giám đốc

1. Giám đốc sở: TTUT - BSCKII  Lương Viết Thuần

- DĐ: 0904 186 390

a) Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế về kết quả hoạt động Y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

            - Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

            - Phụ trách các lĩnh vực:

            + Tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

            + Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành.

+ Công tác Cải cách hành chính.

+ Công nghệ thông tin của ngành.

+ Công tác Quốc phòng - An ninh.

            + Bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Kế hoạch, ngân sách, xây dựng cơ bản.

+ Công tác đấu thầu.

+ Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề Y.

+ Giám định Y khoa, Pháp y.

            + Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các dự án, chương trình viện trợ đầu tư cho ngành Y tế.

+ Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, Chương trình củng cố và phát triển y tế cơ sở.

+ Chủ tịch: Hội đồng Tuyển dụng; Hội đồng lương, chính sách; Hội đồng xét tinh giản biên chế; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng Khoa học của ngành; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Hà Giang, Hội đồng xét duyệt Chương trình, tài liệu đào tạo liên tục của ngành. 

+ Tham gia: Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang; Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, thành phố tỉnh Hà Giang đến năm 2020; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ban Quân dân Y; Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của ngành.

+ Tham gia: Tổng Hội Y học Việt Nam; Hội Đông y; Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội khuyến học tỉnh Hà Giang.

            +  Là chủ tài khoản.

            b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị sau:

+ Văn phòng Sở (lĩnh vực Tổ chức bộ máy; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng, Công tác đào tạo cán bộ).

+ Phòng nghiệp vụ Y (lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học).

+ Phòng QLHN&BHYT (lĩnh vực Quản lý hành nghề Y).

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Thanh tra ngành.

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh.

+ Trung tâm Giám định Y khoa.

+ Trung tâm Pháp y.

+ Trường Trung cấp Y tế.

+ Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình.

2. TTUT-BsCKI: Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế

ĐT: 0912 336 365

a) Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc Sở Y tế phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Là người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành; tham dự Hội nghị giao ban công tác báo chí hàng tháng. 

- Phụ trách các lĩnh vực:

            + Hành chính - Quản trị.

+ Phụ trách Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

+ Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 (lĩnh vực: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Tiêm chủng mở rộng; Phòng, chống HIV/AIDS; An toàn vệ sinh thực phẩm; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế).

+ Công tác Y tế dự phòng: Phòng chống dịch bệnh, sốt rét, lao, phong, sốt xuất huyết, Vệ sinh môi trường; Y tế trường học; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Kiểm dịch Y tế biên giới; Phòng chống HIV/AIDS; An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 gắn với thực hiện Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

+ Tham gia: Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng khoa học; Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của ngành; Hội đồng lương, chính sách; Hội đồng xét tinh giản biên chế; Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Hội đồng xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang (389); Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc và gia cầm; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Tiểu ban công tác cửa khẩu.

+ Tham gia: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội Nông dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

+ Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án được Giám đốc phân công.

+ Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán thuộc cơ quan Văn phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

+ Văn phòng (lĩnh vực hành chính, quản trị).

+ Phòng Nghiệp vụ Y (Y tế dự phòng).

+ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

+ Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh. 

   3. Phó giám đốc Sở Y tế  – Thạc sĩ. Dược sĩ Hoàng Thị Chung

- Điện thoại: 0934 106 888

a) Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc Sở Y tế phân công trực tiếp phụ trách:

+ Lĩnh vực Dược -Trang thiết bị Y tế.

+ Công tác Kiểm nghiệm.

+ Công tác đấu thầu thuốc – vật tư y tế.

+ Tham gia Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng khoa học; Hội đồng lương, chính sách; Hội đồng xét tinh giản biên chế; Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật của ngành, Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Ban chỉ đạo cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Hà Giang; Ban chỉ đạo Giảm nghèo - Việc làm và 135 tỉnh Hà Giang; Ban chấp hành Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật; Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang; Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

+ Tham gia Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Hà Giang; Ban công tác người cao tuổi; Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704).

+ Tham gia: Hội chữ Thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội chất độc da cam; Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Hội châm cứu tỉnh Hà Giang, Hiệp hội Dược liệu.

+ Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề dược; Hội đồng xét duyệt công nhận bài thuốc y học cổ truyền.

+ Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án được Giám đốc phân công.

+ Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Nghiệp vụ Dược.

+ Phòng QLHN&BHYT (lĩnh vực quản lý hành nghề Dược).

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính (lĩnh vực Thiết bị Y tế).

+ Trung tâm Kiểm nghiệm.

+ Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Thành phố, Quản Bạ.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế

ĐT: 0915193658

a) Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc Sở Y tế phân công trực tiếp phụ trách:

+ Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

+ Công tác Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

+ Các chế độ, chính sách về Bảo hiểm Y tế.

+ Công tác Y học cổ truyền.

+ Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 (lĩnh vực: Dân số và phát triển; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; dinh dưỡng; Phòng chống tai nạn thương tích; Công tác kết hợp Quân dân y; Đảm bảo an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học).

+ Tham gia Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng khoa học; Hội đồng lương, chính sách; Hội đồng xét tinh giản biên chế; Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật của ngành, Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-Phòng chống cháy nổ. Ban Quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; Ban Chỉ đạo An toàn Giao thông; Ban Chỉ đạo Phòng chống thảm hoạ - thiên tai.

+ Tham gia Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ; Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai.

+ Tham gia: Ban chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Ban Điều hành thực hiện Dự án “phát triển năng lực chăm sóc Mắt cộng đồng”;

+ Phụ trách và phân công giúp đỡ xã đặc biệt khó khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.

+ Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án được Giám đốc phân công.

+ Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng nghiệp vụ Y (lĩnh vực khám chữa bệnh, PHCN; phòng chống thảm họa thiên tai, lĩnh vực An toàn giao thông, Quân dân Y kết hợp).

+ Phòng QLHN&BHYT (lĩnh vực bảo hiểm y tế).

+ Chi cục Dân số - KHHGĐ.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (lĩnh vực: chăm sóc SKBMTE - KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng).

+ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

+ Bệnh viện Y Dược cổ truyền.

+ Bệnh viện Phục hồi chức năng.

+ Bệnh viện Mắt.

+ Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê.

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị