Thủ tục UBND tỉnh công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2085/QĐ-UBND 12/11/2020 2085/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược Phẩm của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
2044/QĐ-UBND 03/11/2020 2044/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh
1887/QĐ-UBND 16/10/2020 1887/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế Dự phòng, Dược của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
413/QĐ-UBND 24/03/2020 413/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
229/QĐ-UBND 19/02/2020 229/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thi đua khen thưởng
2245/QĐ-UBND 12/11/2019 2245/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1214/QĐ-LĐTBXH 04/10/2019 1214/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
605/QĐ-UBND 16/04/2019 605/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
478/QĐ-UBND 22/03/2019 478/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng
386/QĐ-UBND 15/03/2019 386/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ của ngành y tế
2801/QĐ-UBND 06/03/2019 2801/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình liên thông các thủ tục hành chính
2498/QĐ-UBND 05/12/2018 2498/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với dự án xã hội hóa lĩnh vực Y tế, Giáo dục
2424/QĐ-UBND 05/11/2018 2424/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1729/QĐ-UBND 22/08/2018 1729/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1500/QĐ-UBND 17/07/2018 1500/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
322/QĐ-UBND 26/02/2018 322/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin