Các phòng ban thuộc Sở

 

         

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số ĐT

Email

1. Văn phòng Sở:

1

Ths.Bs Tạ Thị Lộ

 Chánh VP

0912 445 898

ttlo.syt@hagiang.gov.vn

2

Ths. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó chánh VP

0944503222

ntblien.syt@hagiang.gov.vn

3

CN. Lục Tiến Vọt

Phó chánh VP

0949035388

ltvot.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Trần Mạnh Hà

Chuyên viên

0974595668

tmha.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

0362271111

ntanh.syt@hagiang.gov.vn

6

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0886599699

ntthien.syt@hagiang.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch –Tài chính

1

BsCKII. Nguyễn Bá Văn

Trưởng phòng

0912 363 819

nbvan.syt@hagiang.gov.vn

2

BsCKII. Nguyễn Mạnh Hà

Phó phòng

0912 452 642

nmha.syt@hagiang.gov.vn

  CN. Vương Thị Hạnh Phó phòng   vthanh.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Đặng Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0913608126

dtmhien.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Lường Thị Biển

Chuyên viên

0942381981

ltbien.syt@hagiang.gov.vn

6

Ths. Vũ Kiên Thành

Chuyên viên

0913271361

vkthanh.syt@hagiang.gov.vn

7

CN. Lương Thị Liên

Chuyên viên

0947889088

ltlien.syt@hagiang.gov.vn

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

1

Bs CKII. Đỗ Thị Mỹ

Trưởng phòng

0911496996

dtmy.syt@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bình

Chuyên viên

 

ntbinh.syt@hagiang.gov.vn

4. Phòng Nghiệp vụ Dược

1

DS. Ngô Thị Hoàng Yến

Phụ trách phòng

0987062179

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

2

DSCKI. Phạm Quốc Việt

Chuyên viên

0977875686

pqviet.syt@hagiang.gov.vn

5. Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

1

CNKT. Hoàng Hồng Tư

Trưởng phòng

088 868 9896

hhtu.syt@hagiang.gov.vn

2

BS.Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên

0906138333

ntkien.syt@hagiang.gov.vn

 

DS. Nguyễn Dược Nam

Thanh tra viên

0986729448

ndnam.syt@hagiang.gov.vn

6. Thanh tra ngành:

1

BsCKI. Lưu Đình Mạnh

Chánh thanh tra

0947009809

ldmanh.syt@hagiang.gov.vn

 

CN. Nguyễn Thị Kiều Hồng

P. Chánh thanh tra

0917 103 368

ntkhong.syt@hagiang.gov.vn

2

CN. Nguyễn Thế Ngọc

Thanh tra viên

0943738975

ntngoc.syt@hagiang.gov.vn

7. Công đoàn ngành:

1

BsCKI. Nguyễn Đình Dích

Chủ tịch

 

nddich.syt@hagiang.gov.vn

 

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị