Các phòng ban thuộc Sở

1. Văn phòng Sở:

- Chánh VP: BsCKII. Ngọc Thanh Dũng - Mobile: 0942658868

- Phó chánh VP: Ths. Nguyễn Thị Bích Liên - Mobile: 0944503222

- Phó chánh VP: Ths.Bs Tạ Thị Lộ - Mobile: 0912 445 898

2. Phòng Kế hoạch –Tài chính:

- Trưởng phòng: BsCKII. Nguyễn Bá Văn - Mobile: 0912 363 819

- Phó phòng: BsCKII. Nguyễn Mạnh Hà - Mobile: 0912 452 642

- Phó phòng: CN. Nguyễn Thị Kiều Hồng - Mobile: 0917 103 368

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

- Trưởng phòng: Bs CKII. Đỗ Thị Mỹ - Mobile: 0916 983 129

- Phó Phòng: CN. Nguyễn Công Vụ - Mobile: 0912319795

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:

- Phó phòng: DSĐH. Lương Thị Thuý Vinh - Mobile: 0946646619

5. Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

- Trưởng phòng: CNKT. Hoàng Hồng Tư - Mobile: 088 868 9896

6. Thanh tra ngành:

- Chánh thanh tra: BsCKI. Lưu Đình Mạnh - Mobile: 0947009809

7. Công đoàn ngành:

- Chủ tịch: BsCKI. Nguyễn Đình Dích

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn