Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1020/QĐ-UBND 01/06/2021 1020/QĐ-UBND QĐ: Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực mỹ phẩm của Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1364/UBND-VHXH 11/05/2021 1364/UBND-VHXH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giáo dục nghề nghiệp
1339/UBND-VHXH 09/05/2021 1339/UBND-VHXH V/v tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1306/UBND-VHXH 06/05/2021 1306/UBND-VHXH v/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm các quy định về cách ly
125/CV-BCĐ 06/05/2021 125/CV-BCĐ v/v Rà soát, cách ly và lấy mẫu các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2
123/KH-UBND 14/04/2021 123/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030
85/KH-UBND 17/03/2021 85/KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 tỉnh Hà Giang
579/UBND-VHXH 03/03/2021 579/UBND-VHXH V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
28/TB-UBND 22/02/2021 28/TB-UBND TB: KL của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, tại phiên họp trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
470/UBND-VHXH 18/02/2021 470/UBND-VHXH V/v cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết nguyên và phòng chống dịch bệnh Covid-19
455/UBND-VHXH 17/02/2021 455/UBND-VHXH V/v rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
372/UBND-VHXH 04/02/2021 372/UBND-VHXH V/v Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh covid-19
4345/UBND-VHXH 31/12/2020 4345/UBND-VHXH V/v Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
275/KH-UBND 30/12/2020 275/KH-UBND V/v tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng nhà văn hóa
2220/QĐ-UBND 25/11/2020 2220/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu
3767/UBND-VHXH 17/11/2020 3767/UBND-VHXH V/v hướng dẫn công nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
29/2020/QĐ-UBND 27/10/2020 29/2020/QĐ-UBND V/v phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở công thương cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
174/KH-UBND 07/10/2020 174/KH-UBND V/v Phát triển dân tộc thiểu số Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
2540/CĐ-CTUBND 06/08/2020 2540/CĐ-CTUBND V/v thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai
560/STTTT-CNTT 05/08/2020 560/STTTT-CNTT V/v Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong phòng chống Covid-19