Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2375/QĐ-UBND 11/11/2021 2375/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
42/2021/QĐ-UBND 10/11/2021 42/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định một số điều NĐ số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của CP sửa đổi, bổ sung 1 số NĐ quy định chi tiết thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh HG
3601/QĐ-UBND 10/11/2021 3601/QĐ-UBND v/v áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời hộ gia đình có ca F0 - Phạm Ngọc Khánh và hộ liền kề bên trái, bên phải tại xã Phương Độ để phòng chống dịch Covid-19
5227/QĐ-BYT 10/11/2021 5227/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”
373/BC-UBND 09/11/2021 373/BC-UBND BC: Tình hình KT - XH tháng 10/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
4411/UBND-PVHCC 09/11/2021 4411/UBND-PVHCC V/v Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử góp phần PC dịch Covid - 19
2343/QĐ-UBND 09/11/2021 2343/QĐ-UBND QĐ v/v thành lập Cơ sở thu dung, quản lý điều trị Covid-19 nhẹ và không cớ triệu chứng tại Trường Tiểu học Bản Ván, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
236/TB-UBND 09/11/2021 236/TB-UBND ề quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
322/TB-TTCH 09/11/2021 322/TB-TTCH TB kết luận tại cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn
4417/UNBD-KTTH 09/11/2021 4417/UNBD-KTTH V/v ban hanh hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Giang
293/TB-UBND 06/11/2021 293/TB-UBND Tìm người liên quan đến các địa điểm có liên quan trường hợp test nhanh dương tính COVID-19
2323/QĐ-UBND 06/11/2021 2323/QĐ-UBND QĐ: PD Phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh HG
230/TB-UBND 03/11/2021 230/TB-UBND Về quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
548/TTMS-NVD 03/11/2021 548/TTMS-NVD V/v chấp thuận điều tiết giữa BVĐK tỉnh HÀ Giang và các bệnh viện
292/TB-BCĐ 03/11/2021 292/TB-BCĐ Thông báo khẩn tìm người liên quan đến địa điểm có các ca nghi ngờ dương tính Covid-19
2265/QĐ-UBND 03/11/2021 2265/QĐ-UBND QĐ: Thành lập VP thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh HG
142/QĐ-BCĐ 03/11/2021 142/QĐ-BCĐ QĐ: Về việc thiết lập phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 ( xã Thuận Hòa)
1076/STTTT-TT 03/11/2021 1076/STTTT-TT vv chẩn chỉnh hành vi đưa thông tin sai sự thật
143/QĐ-BCĐ 03/11/2021 143/QĐ-BCĐ QĐ: Về việc thiết lập phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 (xã Phong Quang)
3499/QĐ-UBND 03/11/2021 3499/QĐ-UBND v/v thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bẹnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang