Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số:23 /SYT-KHTC 04/01/2024 Số:23 /SYT-KHTC Thư mời thẩm định giá
547/TB-YDCT 15/12/2023 547/TB-YDCT V/v Đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vị thuốc y học cổ truyền
373/TTYT-VX 15/12/2023 373/TTYT-VX V/v đề nghị cung cấp thông tin báo giá trang phục y tế
356/CV-TTYTVX 08/12/2023 356/CV-TTYTVX Thẩm định giá
355/cv-ttyt 07/12/2023 355/cv-ttyt V/v cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng
337/CV-TTYT/BG 06/12/2023 337/CV-TTYT/BG V/v cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng 2023
351/CV-TTYTVX 06/12/2023 351/CV-TTYTVX V/v cung cấp báo giá hóa chất, vật tư Y tế
27/TB-YDCT 04/12/2023 27/TB-YDCT Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
337/CV-TTYT 29/11/2023 337/CV-TTYT V/v cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng
76/BV-KD 27/11/2023 76/BV-KD Cung cấp báo giá Thuốc
Số: 329/KSBT-KHNV 15/11/2023 Số: 329/KSBT-KHNV V/v Đề nghị cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng
80/TB-BVĐV 07/11/2023 80/TB-BVĐV Thông báo Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
75/TB-BV 20/10/2023 75/TB-BV THÔNG BÁO CÔNG KHAI Thông tin về nhu cầu mua sắm phần mền quản lý bệnh viện His 6.0
76/TB-BV 20/10/2023 76/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
74/TB-BV 29/09/2023 74/TB-BV Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị văn phòng Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn.
271/KSBT 27/09/2023 271/KSBT Ve viec cung cap bao gia
268/KSBT 22/09/2023 268/KSBT Bao gia VTYT
249 08/09/2023 249 V/v Đề nghị cung cấp báo giá
TM003/KSBT 08/09/2023 TM003/KSBT V/v Đề nghị cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng (lần 3)
TM002/KSBT 07/09/2023 TM002/KSBT V/v Cung cấp báo giá Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá lần 2