Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
45/TB-BVDK Tinh 07/06/2023 45/TB-BVDK Tinh Thông báo công khai thông tin về nhu cầu thực hiện, sửa chữa gói thầu MRI
34/TB-BVDV 22/05/2023 34/TB-BVDV Công khai nhu cầu mua sắm 2023
01/BVP 18/05/2023 01/BVP Thư mời báo giá BVP
121/KSBT 17/05/2023 121/KSBT Thư mời báo xét nghiệm!
244/BM 24/11/2022 244/BM Thư mời chào giá
1652/TB-SKHDT 20/11/2022 1652/TB-SKHDT Công khai tiếp nhận PAKN
BG_YHCT 15/11/2022 BG_YHCT THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT
TM/CCDS 07/11/2022 TM/CCDS THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai
Số 105/BVMAT 27/10/2022 Số 105/BVMAT Thông báo chào giá
TB_TTYTT 26/10/2022 TB_TTYTT Cung cấp báo giá TTYTTP
TB-SYT-2610 26/10/2022 TB-SYT-2610 Thông báo vệ sinh BVĐKT
Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN 26/10/2022 Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN TB_BVDV_214_2510
Số: 37/TB-BVYM 26/10/2022 Số: 37/TB-BVYM Thư mời chào giá
TB_BVPHCN_146_2410 26/10/2022 TB_BVPHCN_146_2410 Cung cấp báo giá BVPHCN
THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy 17/10/2022 THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy BVYÊN MINH
21/BVBM 10/10/2022 21/BVBM V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
TB01_TYT_BANMAY 10/10/2022 TB01_TYT_BANMAY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
48/CV-BV 06/10/2022 48/CV-BV V/v Mời chào giá lắp đặt màn hình Led hội trường
HNKCB_BVDK 27/09/2022 HNKCB_BVDK Danh sách cơ sở đủ điều kiện KCB người nước ngoài
TM-TTYTTP 19/09/2022 TM-TTYTTP THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua trang thiết bị Y tế