Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
6312/TB-SYT 02/12/2021 6312/TB-SYT Thông báo trường hợp bệnh nhân F0 trốn khỏi bệnh viện dã chiến số 1
417/TB-SYT 02/12/2021 417/TB-SYT Thông báo khẩn số 82 về công tác phòng chống dịch COVID-19
TBMS001 01/12/2021 TBMS001 HÔNG BÁO Phát hành HSMT và hƣớng dẫn mua HSMT, nộp HSDT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tƣ y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 1)
Số 96/TB-BV 15/11/2021 Số 96/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm 02 máy thở xâm nhập và không xâm nhập; 58 bơm tiêm tiêm điện
TB666/SYT 15/11/2021 TB666/SYT Thông báo đủ điều kiện mua bán TTBYT
319/CV-CDC 03/11/2021 319/CV-CDC V.v Triển khai tiêm chủng mở rộng thời điểm tăng cường phòng chống dịch Covid-19
24/TB-BV 01/11/2021 24/TB-BV Thông báo v/v cung cấp số điện thoại Tổ cấp cứu lưu động phòng chống dịch Covid - 19 Bệnh viện ĐKKV trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì
384/BC-TTYT 01/11/2021 384/BC-TTYT Báo cáo nhanh Ca bệnh F0: Âu Văn Dạ tại Tổ 5 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì
385/BC-TTYT 01/11/2021 385/BC-TTYT : Báo cáo nhanh Ca bệnh F0: Hoàng Gia Khánh tại Đồn Biên phòng xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì
359/TB-SYT 01/11/2021 359/TB-SYT Thông báo khẩn số 71 về phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
356/TB-SYT 27/10/2021 356/TB-SYT Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 128/NQ-CPngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
355/TB-SYT 27/10/2021 355/TB-SYT Thông báo khẩn số 67 về phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
3982/SYT-NVYD 26/10/2021 3982/SYT-NVYD THÔNG BÁO KHẨN Về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
850/TB-SYT 18/10/2021 850/TB-SYT Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
249/TB-SYT 18/10/2021 249/TB-SYT Thông báo khẩn số 83
398/QĐ-ATTP 15/10/2021 398/QĐ-ATTP QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Viện Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên)
460/QĐ-BHXH 15/10/2021 460/QĐ-BHXH Quyết định về việc kiểm tra công tác KCB BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 9 tháng đầu năm 2021
v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 15/10/2021 v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 2283/UBND-VP
8633/BYT-DP 13/10/2021 8633/BYT-DP Hướng dẫn phòng chống Covid-19 cho khách mời tham dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
2983 13/10/2021 2983 V/v thông tin yếu tố dịch tễ ca bệnh COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc