Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
36/TTMS-NVD_001 07/02/2023 36/TTMS-NVD_001 V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001
36/TTMS-NVD 002 07/02/2023 36/TTMS-NVD 002 V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002
1816/UBND 03/02/2023 1816/UBND Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế
Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu 21/01/2023 Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023
87/QLD-MP 20/01/2023 87/QLD-MP V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm
05/QLD 20/01/2023 05/QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung
24/MTYT 18/01/2023 24/MTYT DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
BCTC-SYT01 20/12/2022 BCTC-SYT01 Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022
244/BM 24/11/2022 244/BM Thư mời chào giá
1652/TB-SKHDT 20/11/2022 1652/TB-SKHDT Công khai tiếp nhận PAKN
BG_YHCT 15/11/2022 BG_YHCT THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT
TM/CCDS 07/11/2022 TM/CCDS THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai
Số 105/BVMAT 27/10/2022 Số 105/BVMAT Thông báo chào giá
Số: 37/TB-BVYM 26/10/2022 Số: 37/TB-BVYM Thư mời chào giá
TB_TTYTT 26/10/2022 TB_TTYTT Cung cấp báo giá TTYTTP
Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN 26/10/2022 Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN TB_BVDV_214_2510
TB_BVPHCN_146_2410 26/10/2022 TB_BVPHCN_146_2410 Cung cấp báo giá BVPHCN
TB-SYT-2610 26/10/2022 TB-SYT-2610 Thông báo vệ sinh BVĐKT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy 17/10/2022 THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy BVYÊN MINH
TB01_TYT_BANMAY 10/10/2022 TB01_TYT_BANMAY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin