Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1831/SYT-NVD 02/01/2018 1831/SYT-NVD V/v thuốc giả Lincomycin 500mg
7363/BYT-VPB8 25/12/2017 7363/BYT-VPB8 V/v hoãn tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch mùa đông xuân 2017-2018
1179/QĐ-SYT 01/12/2017 1179/QĐ-SYT V/v Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
220/KH-SYT 20/11/2017 220/KH-SYT V/v Thực hiện hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Hà Giang