Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1179/QĐ-SYT 01/12/2017 1179/QĐ-SYT V/v Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
220/KH-SYT 20/11/2017 220/KH-SYT V/v Thực hiện hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Hà Giang