Văn bản HĐND

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
40/2019/NQ-HDND 07/01/2020 40/2019/NQ-HDND V/v Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
5172-CV/TU 05/01/2019 5172-CV/TU V/v gửi nhận văn bản làm việc trên môi trường mạng
32-CT/TU 17/12/2018 32-CT/TU V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc trên môi trường mạng tỉnh Hà Giang
06-HD/TU 20/11/2018 06-HD/TU V/v hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức, kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng
16/2018/NQ-HĐND 20/08/2018 16/2018/NQ-HĐND V/v hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc
155/HĐND-VP 06/08/2018 155/HĐND-VP V/v đính chính nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND
04,05/CB-UBND 03/04/2018 04,05/CB-UBND V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND
99,120/NQ-HĐND 12/01/2018 99,120/NQ-HĐND V/v Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
24-CT/TU 08/01/2018 24-CT/TU V/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
109/NQ-HĐND 02/01/2018 109/NQ-HĐND V/v Quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
110,111/HĐND 20/12/2017 110,111/HĐND V/v nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh
106-108/NQ-HĐND 20/12/2017 106-108/NQ-HĐND V/v ban hành 02 nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin