Văn bản HĐND

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
99,120/NQ-HĐND 12/01/2018 99,120/NQ-HĐND V/v Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
24-CT/TU 08/01/2018 24-CT/TU V/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
109/NQ-HĐND 02/01/2018 109/NQ-HĐND V/v Quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
110,111/HĐND 20/12/2017 110,111/HĐND V/v nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh
106-108/NQ-HĐND 20/12/2017 106-108/NQ-HĐND V/v ban hành 02 nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh