Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
366/TB-SYT 02/11/2021 366/TB-SYT thông báo khẩn số 75 về công tác phòng chống dịch
2254/QĐ-UBND 02/11/2021 2254/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Giang
19/TB-BV 02/11/2021 19/TB-BV Thông báo danh sách đội cấp cứu lưu động phòng, chống COVID-19 của Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên
2255/QĐ-UBND 02/11/2021 2255/QĐ-UBND Đ Thành lập Tổ công tác điều phối ô xu y tế phục điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2277/QĐ-UBND 02/11/2021 2277/QĐ-UBND QĐ: Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
386/BC-TTYT 02/11/2021 386/BC-TTYT Báo cáo nhanh Ca bệnh F0: Ly Văn Lăm xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì
2286/QĐ-UBND 02/11/2021 2286/QĐ-UBND QĐ: Thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid - 19 nhẹ và không có triệ chứng tại trung đoàn 877
1815/SGDĐT-GDTrH 02/11/2021 1815/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai quyết định của UBND tỉnh về cho học sinh nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
2761 02/11/2021 2761 Triển khai hoạt động hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề Án 1816 năm 2021
201/TB-UBND 02/11/2021 201/TB-UBND TB: KL tại cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 với các huyện, thành phố
3422/QĐ-UBND 02/11/2021 3422/QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Giang
3495/QĐ-UBND 02/11/2021 3495/QĐ-UBND Dỡ bỏ phong tỏa toàn bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang
311/QĐ-BCĐ 01/11/2021 311/QĐ-BCĐ QĐ phê duyệt Danh sách công dân, bệnh nhân Covid-19 thể không triệu chứng hết thời gian theo dõi tại cơ sở cách ly, thu dung quản lý bện nhân Covid-19 thể không triệu chứng tại Trung đoàn 877
2252/QĐ-UBND 01/11/2021 2252/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Cơ sở thu dung, quản lý ca Covid-19 không có triệu chứng tại Trung đoàn 877
2251/QĐ-UBND 01/11/2021 2251/QĐ-UBND QD phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2230/QĐ-UBND 01/11/2021 2230/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
916/LĐLĐ 01/11/2021 916/LĐLĐ V/v triển khai trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
264/TB-BQLKKT 01/11/2021 264/TB-BQLKKT Thông báo Quy trình điều tiết đối vớiphương tiện vận tải xuấtcảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
134/QĐ-BQLKKT 01/11/2021 134/QĐ-BQLKKT Quy định Quản lý, sử dụng thẻ, phiếu thứ tự đối với phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy
4295/UBND-VHXH 29/10/2021 4295/UBND-VHXH V/v triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chóng dịch bệnh Covid-19