Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
53/2017/TT-BYT 30/01/2018 53/2017/TT-BYT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế
46/2017/TT-BYT 25/01/2018 46/2017/TT-BYT V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị Y tế
284/BYT-TT-KT 22/01/2018 284/BYT-TT-KT V/v Hướng dẫn thực hiện thông tư 46/2017/TT-BTTTT
51/2017/TT-BYT 22/01/2018 51/2017/TT-BYT V/v hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
52/2017/TT-BYT 22/01/2018 52/2017/TT-BYT V/v quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
50/2017/TT-BYT 16/01/2018 50/2017/TT-BYT V/v Thông tư Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
48/2017/TT-BYT 02/01/2018 48/2017/TT-BYT V/v quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế
104/2017/TT-BTC 11/12/2017 104/2017/TT-BTC V/v quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác
111/2017/NĐ-CP 04/12/2017 111/2017/NĐ-CP V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
41/2017/TT-BYT 27/11/2017 41/2017/TT-BYT V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
112/NQ-CP 20/11/2017 112/NQ-CP V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
08/2017/TT-BNV 07/11/2017 08/2017/TT-BNV V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng
35/2017/TT-BYT 31/10/2017 35/2017/TT-BYT V/v quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
39/2017/TT-BYT 24/10/2017 39/2017/TT-BYT V/v Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
38/2017/TT-BYT 23/10/2017 38/2017/TT-BYT V/v ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
5425/BYT-TCCB 27/09/2017 5425/BYT-TCCB V/v nghị định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
34/2017/TT-BYT 06/09/2017 34/2017/TT-BYT V/v Hướng dẫn tư vấn sàng lọc chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh