Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 01/2021/TT-BYT 25/01/2021 Số: 01/2021/TT-BYT Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
2021/TT-BYT 25/01/2021 2021/TT-BYT Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
33/2020/TT-BYT 13/01/2021 33/2020/TT-BYT V/v Quy định danh mục trang thiết bị Y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật
29/2020/TT-BYT 12/01/2021 29/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành
28/2020/TT-BYT 31/12/2020 28/2020/TT-BYT V/v Quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm Y tế tuyến xã
25/2020/TT-BYT 30/12/2020 25/2020/TT-BYT V/v xét tặng giải thưởng Quốc gia về chất lượng bệnh viện
26/2020/TT-BYT 30/12/2020 26/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 22/2013/TT-BYT
24/2020/TT-BYT 30/12/2020 24/2020/TT-BYT V/v Quy định về phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh
4875/TB-LĐTBXH 18/12/2020 4875/TB-LĐTBXH V/v Nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021
23/2020/TT-BYT 18/12/2020 23/2020/TT-BYT V/v Quy định về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong Lĩnh Vực Y tế dự phòng
21/2020/TT-BYT 11/12/2020 21/2020/TT-BYT V/v Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ Y khoa
1848/QĐ-TTg 11/12/2020 1848/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình củng cố phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
18/2020/TT-BYT 20/11/2020 18/2020/TT-BYT V/v Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
16/2020/TT-BYT 05/11/2020 16/2020/TT-BYT V/v ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền
29/2020/TT-BTC 27/04/2020 29/2020/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công
30/2020/NĐ-CP 12/03/2020 30/2020/NĐ-CP V/v công tác văn thư
05/2020/NQ-HĐND 05/03/2020 05/2020/NQ-HĐND V/v Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly Y tế
07/2020/NQHĐND 05/03/2020 07/2020/NQHĐND V/v Bãi bỏ nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016
07/2020/QĐ-UBND 05/03/2020 07/2020/QĐ-UBND V/v Quy định chi tiết thực hiện nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019
37/2019/TT-BYT 11/02/2020 37/2019/TT-BYT V/v quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin