Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
40/SYT-KH 12/02/2018 40/SYT-KH V/v công tác Điều dưỡng Hộ sinh tỉnh Hà Giang năm 2018
08/KH-BCĐ 07/02/2018 08/KH-BCĐ V/v khám điều trị các bệnh về mắt năm 2018
30/KH_SYT 02/02/2018 30/KH_SYT V/v học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở
21/KH-SYT 26/01/2018 21/KH-SYT V/v triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020
22/KH-SYT 26/01/2018 22/KH-SYT V/v triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chỉ đạo điều hành trên hệ thống VNPTiOffice
13/KH-SYT 17/01/2018 13/KH-SYT V/v Triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
38/KH-BĐH 28/12/2017 38/KH-BĐH V/v Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn năm 2017 tỉnh Hà Giang
244/KH-SYT 20/12/2017 244/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
242/KH-SYT 13/12/2017 242/KH-SYT V/v Đào tạo quản lý bệnh mạn tính
235/KH-SYT 11/12/2017 235/KH-SYT V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế tỉnh Hà Giang năm 2018
227/KH-SYT 28/11/2017 227/KH-SYT V/v phúc tra tại các xã đề nghị xét đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017 tỉnh Hà Giang
218/KH-SYT 15/11/2017 218/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào đánh giá, phân loại đối với giám đốc và các phó giám đốc sở y tế
214/KH-SYT 13/11/2017 214/KH-SYT V/v kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017