Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
242/KH-SYT 13/12/2017 242/KH-SYT V/v Đào tạo quản lý bệnh mạn tính
235/KH-SYT 11/12/2017 235/KH-SYT V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế tỉnh Hà Giang năm 2018
227/KH-SYT 28/11/2017 227/KH-SYT V/v phúc tra tại các xã đề nghị xét đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017 tỉnh Hà Giang
218/KH-SYT 15/11/2017 218/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào đánh giá, phân loại đối với giám đốc và các phó giám đốc sở y tế
214/KH-SYT 13/11/2017 214/KH-SYT V/v kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017