Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01/NVD-SYT 09/02/2021 01/NVD-SYT Danh sách quầy thuốc/nhà thuốc hoạt động dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021
36/SYT-KH 29/01/2021 36/SYT-KH V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
11/KH-SYT 13/01/2021 11/KH-SYT V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
03/KH-SYT 05/01/2021 03/KH-SYT V/v tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc sở với công chức, viên chức, người lao động, với nhân dân, doanh nghiệp
356/KH-SYT 25/12/2020 356/KH-SYT V/v Xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020
341/KH-SYT 11/12/2020 341/KH-SYT V/v kiểm tra công tác y tế cuối năm 2020
41/KH-BĐH 14/06/2020 41/KH-BĐH V/v Truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2020
45/SYT-KH 18/02/2020 45/SYT-KH V/v Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
318/KH-SYT 20/12/2019 318/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
274/KH-SYT 12/11/2019 274/KH-SYT V/v Kiểm tra công tác Y tế cuối năm 2019
227/KH-BYT 08/03/2019 227/KH-BYT V/v Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh chữa bệnh và thanh toán BHYT
36/KH-SYT 19/02/2019 36/KH-SYT V/v cải cách thủ tục hành chính ngành Y tế Hà Giang năm 2019
45/KH-SYT 19/02/2019 45/KH-SYT V/v thẩm định cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
43/KH-SYT 19/02/2019 43/KH-SYT V/v công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Hà Giang năm 2019
31/KH-SYT 11/02/2019 31/KH-SYT V/v tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
05/KH-SYT 10/01/2019 05/KH-SYT V/v Ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ ngành Y tế Hà Giang năm 2019
297/KH-SYT 27/12/2018 297/KH-SYT V/v Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 ngành y tế Hà Giang
289/KH-SYT 10/12/2018 289/KH-SYT V/v Tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
277/KH-SYT 10/12/2018 277/KH-SYT V/v Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Hà Giang năm 2019
233/KH-SYT 26/11/2018 233/KH-SYT V/v đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng" thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP)
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin