Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
223/QĐ-UBND 09/02/2018 223/QĐ-UBND V/v miễn nhiệm Giám định viên Pháp y thuộc Sở Y tế Hà Giang
136/QĐ-UBND 26/01/2018 136/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu số lượng người làm việc hợp đồng theo nghị định 68
07/KH-ĐKT 26/01/2018 07/KH-ĐKT V/v kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính đối với các cơ quan đơn vị cán bộ công chức, viên chức
231/UBND-KTTH 25/01/2018 231/UBND-KTTH V/v đính chính nội dung tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh
145/QĐ-UBND 22/01/2018 145/QĐ-UBND V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
2979/QĐ-UBND 16/01/2018 2979/QĐ-UBND V/v Sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội
08/KH-UBND 16/01/2018 08/KH-UBND V/v Triển khai hoạt động công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang năm 2018
5427/TB-LĐTBXH 12/01/2018 5427/TB-LĐTBXH V/v Nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
2992/QĐ-UBND 12/01/2018 2992/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế thành lập, tổ chức hoạt động phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
2811/QĐ-UBND 12/01/2018 2811/QĐ-UBND V/v thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020
459/KH-UBND 12/01/2018 459/KH-UBND V/v Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I theo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo
01/KH-BCĐ 11/01/2018 01/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Mậu tuất và mùa Lễ Hội Xuân 2018
02/TB-UBND 08/01/2018 02/TB-UBND V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tại hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017
01/KH-UBND 08/01/2018 01/KH-UBND V/v Hoạt động phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Hà Giang năm 2018
2967/QĐ-UBND 08/01/2018 2967/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành giá thu một phần viện phí
2890/QĐ-UBND 04/01/2018 2890/QĐ-UBND V/v thu hồi quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang
21/2017/QĐ-UBND 03/01/2018 21/2017/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quyết định số 1854/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012
20/2017/QĐ-UBND 02/01/2018 20/2017/QĐ-UBND V/v sửa đổi điều 2 quy định về trình tự thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5189/UBND-KGVX 26/12/2017 5189/UBND-KGVX V/v thực hiện nghị quyết số 109/2017/NQ-HĐND
2784/QĐ-UBND 25/12/2017 2784/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018