Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
437/KH-UBND 12/12/2017 437/KH-UBND V/v khắc phục những hạn chế yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội
2642/QĐ-UBND 11/12/2017 2642/QĐ-UBND V/v công nhận xếp hạng lần đầu, nâng hạng, xếp hạng lại đói với một số đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2017
4992/UBND-NC 11/12/2017 4992/UBND-NC V/v nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh
2632/QĐ-UBND 08/12/2017 2632/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2018
4834/UBND-KGVX 01/12/2017 4834/UBND-KGVX V/v tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
49/QĐ-BCĐ 01/12/2017 49/QĐ-BCĐ V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang
2476/QĐ-UBND 29/11/2017 2476/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang
2183/QĐ-UBND 07/11/2017 2183/QĐ-UBND V/v phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang
4498/UBND-NC 07/11/2017 4498/UBND-NC V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức
2275/QĐ-UBND 06/11/2017 2275/QĐ-UBND V/v thành lập đơn vị dự toán cấp I và đơn vị dự toán trực thuộc
2185/QĐ-UBND 30/10/2017 2185/QĐ-UBND V/v ban hành mã định danh của các cơ quan đơn vị tỉnh Hà Giang
4242/UBND-NC 25/10/2017 4242/UBND-NC V/v triển khai chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ
2070/QĐ-UBND 23/10/2017 2070/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Dích giữ chức vụ Phó Giám dốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2092/QĐ-UBND 20/10/2017 2092/QĐ-UBND V/v quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2045/QĐ-UBND 10/10/2017 2045/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển của tỉnh Hà Giang
1797/QĐ-UBND 29/09/2017 1797/QĐ-UBND V/v tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang cho các cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Hà Giang