Văn bản chung

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
110/SNV-CSĐT 23/02/2021 110/SNV-CSĐT V/v thông báo những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III
2520/STC-HCSN 21/12/2020 2520/STC-HCSN V/v Quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hoàng Su Phì
2181/BHXH-GĐBHYT 16/12/2020 2181/BHXH-GĐBHYT V/v cập nhật danh mục trên hệ thống thông tin giám định BHYT
718/STTTT-TTBCXB 12/10/2020 718/STTTT-TTBCXB V/v Tuyên truyền chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII
61/HĐTNN-TGV 27/03/2020 61/HĐTNN-TGV V/v thu hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2019
01/CB 04/02/2020 01/CB V/v Một số văn bản quy phạm pháp luật
6814-CV/TU 03/02/2020 6814-CV/TU V/v tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị
2813/CĐ-CTUBND 11/09/2019 2813/CĐ-CTUBND V/v Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai
02/HDLN-LĐTBXH-YT-TC 28/06/2019 02/HDLN-LĐTBXH-YT-TC V/v hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
1214/QĐ-UBND 26/06/2019 1214/QĐ-UBND V/v kiện toàn đoàn kiểm tra công vụ công chức tỉnh Hà Giang năm 2019
109/BHXH-GĐBHYT 24/01/2019 109/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo dự kiến phân bổ dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2019
1653/BHXH-CST 06/12/2018 1653/BHXH-CST V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo NĐ 146/2018/NĐ-CP
1549/BHXH-CĐBHXH 30/11/2018 1549/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo thông tư 56/2017/TT-BYT
4397/UBND-KTTH 30/11/2018 4397/UBND-KTTH V/v thông báo điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018
788/HD-SNV 08/10/2018 788/HD-SNV V/v thực hiện một số nội dung quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4935/QĐ-BYT 20/09/2018 4935/QĐ-BYT V/v Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
4676-CV/TU 19/09/2018 4676-CV/TU V/v tăng cường quản lý các đoàn ra và cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài
18/CT-TTg 02/08/2018 18/CT-TTg V/v Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới
271/QĐ-LĐLĐ 03/04/2018 271/QĐ-LĐLĐ V/v công nhận kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch phó chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Giang
04/STTTT-TTCNTT 08/01/2018 04/STTTT-TTCNTT V/v cảnh báo lộ lọt thông tin trên tài khoản thư điện tử công vụ
Văn bản mới
36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá 1652/TB-SKHDT Mới Công khai tiếp nhận PAKN BG_YHCT Mới THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT TM/CCDS Mới THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai Số 105/BVMAT Mới Thông báo chào giá TB-SYT-2610 Mới Thông báo vệ sinh BVĐKT TB_BVPHCN_146_2410 Mới Cung cấp báo giá BVPHCN Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN Mới TB_BVDV_214_2510 TB_TTYTT Mới Cung cấp báo giá TTYTTP Số: 37/TB-BVYM Mới Thư mời chào giá THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy Mới BVYÊN MINH 21/BVBM Mới V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin