Văn bản chung

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
04/STTTT-TTCNTT 08/01/2018 04/STTTT-TTCNTT V/v cảnh báo lộ lọt thông tin trên tài khoản thư điện tử công vụ
1768/BHXH-GĐBHYT 04/01/2018 1768/BHXH-GĐBHYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
1132-QĐ/TU 02/01/2018 1132-QĐ/TU V/v Ban hành Quyết định về đối tượng bảo vệ sức khỏe cán bộ và chế độ hỗ trợ điều trị, cấp thuốc ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiển y tế
1506/BHXH-GĐBHYT 10/11/2017 1506/BHXH-GĐBHYT V/v thay đổi định dạng file XML theo quyết định 4210/QĐ-BYT
07/HD-LN 30/10/2017 07/HD-LN V/v tổ chức thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1407/BHXH-GĐBHYT 25/10/2017 1407/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2018
1123/SNV-CCVC 24/10/2017 1123/SNV-CCVC V/v Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp