Văn bản chung

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
110/SNV-CSĐT 23/02/2021 110/SNV-CSĐT V/v thông báo những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III
2520/STC-HCSN 21/12/2020 2520/STC-HCSN V/v Quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hoàng Su Phì
2181/BHXH-GĐBHYT 16/12/2020 2181/BHXH-GĐBHYT V/v cập nhật danh mục trên hệ thống thông tin giám định BHYT
718/STTTT-TTBCXB 12/10/2020 718/STTTT-TTBCXB V/v Tuyên truyền chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII
61/HĐTNN-TGV 27/03/2020 61/HĐTNN-TGV V/v thu hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2019
01/CB 04/02/2020 01/CB V/v Một số văn bản quy phạm pháp luật
6814-CV/TU 03/02/2020 6814-CV/TU V/v tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị
2813/CĐ-CTUBND 11/09/2019 2813/CĐ-CTUBND V/v Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai
02/HDLN-LĐTBXH-YT-TC 28/06/2019 02/HDLN-LĐTBXH-YT-TC V/v hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
1214/QĐ-UBND 26/06/2019 1214/QĐ-UBND V/v kiện toàn đoàn kiểm tra công vụ công chức tỉnh Hà Giang năm 2019
109/BHXH-GĐBHYT 24/01/2019 109/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo dự kiến phân bổ dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2019
1653/BHXH-CST 06/12/2018 1653/BHXH-CST V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo NĐ 146/2018/NĐ-CP
4397/UBND-KTTH 30/11/2018 4397/UBND-KTTH V/v thông báo điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018
1549/BHXH-CĐBHXH 30/11/2018 1549/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo thông tư 56/2017/TT-BYT
788/HD-SNV 08/10/2018 788/HD-SNV V/v thực hiện một số nội dung quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4935/QĐ-BYT 20/09/2018 4935/QĐ-BYT V/v Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
4676-CV/TU 19/09/2018 4676-CV/TU V/v tăng cường quản lý các đoàn ra và cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài
18/CT-TTg 02/08/2018 18/CT-TTg V/v Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới
271/QĐ-LĐLĐ 03/04/2018 271/QĐ-LĐLĐ V/v công nhận kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch phó chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Giang
04/STTTT-TTCNTT 08/01/2018 04/STTTT-TTCNTT V/v cảnh báo lộ lọt thông tin trên tài khoản thư điện tử công vụ