Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
201/UBND-SY 13/12/2021 201/UBND-SY Sao y Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
2610/QĐ-UBND 13/12/2021 2610/QĐ-UBND QĐ: Bãi bỏ 02 văn bản quy định về kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND tỉnh Hà Giang
50/NQ-HĐND 13/12/2021 50/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trongc các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh Hà Giang năm 202
45/NQ-HĐND 13/12/2021 45/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
47/NQ-HĐND 13/12/2021 47/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Lũng Càng đến thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
46/NQ-HĐND 13/12/2021 46/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
2602/QĐ-UBND 09/12/2021 2602/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
25575 07/12/2021 25575 THUCẢMƠN
4008/UBND-VX 06/12/2021 4008/UBND-VX V/v kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021
287/KH-UBND 06/12/2021 287/KH-UBND KH: Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
131/TB-VP 06/12/2021 131/TB-VP TB: V/v chuyển trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện, các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Xuyên
283/KH-UBND 02/12/2021 283/KH-UBND KH: Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của bộ Chính trị và Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025
4841/UBND-VHXH 02/12/2021 4841/UBND-VHXH V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện vùng Công viên địa chất
479/BC-SGTVT 02/12/2021 479/BC-SGTVT BC: trưởng hợp phương tiện vận tải hành khách có vận chuyển hành khách dương tính với Sars-CoV-2 (F0)
4840/UBND-KTTH 02/12/2021 4840/UBND-KTTH V/v ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh
48/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 48/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2513/QĐ-UBND 01/12/2021 2513/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
47/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 47/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn VSTP thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
4828/UBND-KTTH 01/12/2021 4828/UBND-KTTH v/v Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân có quan hệ nhân thân với người nước ngoài
341/QĐ-HĐPH 01/12/2021 341/QĐ-HĐPH QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Giang
Văn bản mới
SYT/HN_001 Mới Tài liệu hội nghị ĐIỀU DƯỠNG ngày 23032023 120/CV-BV Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư y tế năm 2023 V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024. Mới 55BCBV VX_001 Mới V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế để triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2023-2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Số 05/TB_BVMV Mới THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm TTBYT năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 84/bv-kd Mới V/v đề nghị báo giá hóa chất xử lý đồ vải năm 2023 396/TB-SYT Mới V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) TB003 Mới BAO GIA TB002 Mới Bao gia VTYT 2023 24/TB-SYT Mới THÔNG BÁO Về việc mời nộp Hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá 42/BV-KD Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin