Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01/2020/TT-BYT 11/02/2020 01/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung thông tư số 30/2018/TT-BYT
35/2019/TT-BYT 07/01/2020 35/2019/TT-BYT V/v Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
34/2019/TT-BYT 07/01/2020 34/2019/TT-BYT V/v Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y
33/2019/TT-BYT 03/01/2020 33/2019/TT-BYT V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
32/2019/TT-BYT 20/12/2019 32/2019/TT-BYT V/v Sửa đồi bổ sung khoản 4 điều 4 và phụ lục số 01-MP thông tư số 06/2011/TT-BYT
31/2019/TT-BYT 10/12/2019 31/2019/TT-BYT V/v Quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
28/2019/TT-BYT 29/10/2019 28/2019/TT-BYT V/v hướng dẫn việc thông tin báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới
26/2019/TT-BYT 25/09/2019 26/2019/TT-BYT V/v Quy định danh mục thuốc hiếm
19/2019/TT-BYT 23/08/2019 19/2019/TT-BYT V/v Quy định thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu
21/2019/TT-BYT 23/08/2019 21/2019/TT-BYT V/v Hướng dẫn thi điểm về hoạt động y học gia đình
14/2019/TT-BYT 12/08/2019 14/2019/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 37/2018/TT-BYT
13/2019/TT-BYT 12/08/2019 13/2019/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2018/TT-BYT
17/2019/TT-BYT 18/07/2019 17/2019/TT-BYT V/v Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
12/2019/TT-BYT 16/07/2019 12/2019/TT-BYT V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành
48/2018/TT-BYT 03/07/2019 48/2018/TT-BYT V/v Ban hành danh mục dược liệu, các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc
11/2019/TT-BYT 19/06/2019 11/2019/TT-BYT V/v Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành
08/2019/TT-BYT 13/06/2019 08/2019/TT-BYT V/v hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
706/QĐ-BTC 02/05/2019 706/QĐ-BTC V/v Đính chính thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018
05/2019/TT-BYT 25/04/2019 05/2019/TT-BYT V/v Bãi bỏ thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017
04/2019/TT-BYT 25/04/2019 04/2019/TT-BYT V/v quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV