Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
38/2017/TT-BYT 23/10/2017 38/2017/TT-BYT V/v ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
5425/BYT-TCCB 27/09/2017 5425/BYT-TCCB V/v nghị định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
34/2017/TT-BYT 06/09/2017 34/2017/TT-BYT V/v Hướng dẫn tư vấn sàng lọc chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh