Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
27/2018/TT-BYT 31/10/2018 27/2018/TT-BYT V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
25/2018/TT-BYT 09/10/2018 25/2018/TT-BYT V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
21/2018/TT-BYT 05/10/2018 21/2018/TT-BYT V/v quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu
80/2018/TT-BTC 26/09/2018 80/2018/TT-BTC V/v hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ
118/2018/NĐ-CP 24/09/2018 118/2018/NĐ-CP V/v quy định về công tác kết hợp quan dân y
111/2018/NĐ-CP 18/09/2018 111/2018/NĐ-CP V/v quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ ngành, địa phương
19/2018/TT-BYT 18/09/2018 19/2018/TT-BYT V/v Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu
20/2018/TT-BYT 07/09/2018 20/2018/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/TT-BYT
18/2018/TT-BYT 30/08/2018 18/2018/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về kê đơn thuốc
33/2018/QĐ-TTg 23/08/2018 33/2018/QĐ-TTg V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
16/2018/TT-BYT 09/08/2018 16/2018/TT-BYT V/v quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
17/2018/TT-BYT 09/08/2018 17/2018/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 22/2017/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên
10/2018/TT-BTTTT 02/08/2018 10/2018/TT-BTTTT V/v quy định chế độ báo cáo ngành thông tin và truyền thông
13/2018/QĐ-UBND 02/08/2018 13/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
89/2018/NĐ-CP 16/07/2018 89/2018/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
25/2018/QĐ-TTg 20/06/2018 25/2018/QĐ-TTg V/v bãi bỏ quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo
15/2018/TT-BYT 15/06/2018 15/2018/TT-BYT V/v quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng
72/2018/NĐ-CP 31/05/2018 72/2018/NĐ-CP V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
318/STP-XDKTVB 28/05/2018 318/STP-XDKTVB V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018
11/2018/TT-BYT 24/05/2018 11/2018/TT-BYT V/v Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc