Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
02/2019/TT-BYT 29/03/2019 02/2019/TT-BYT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
340/QĐ-BYT 27/03/2019 340/QĐ-BYT V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
08/2019/TT-BTC 18/03/2019 08/2019/TT-BTC V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 43/2017/TT-BTC
44/2018/TT-BYT 15/03/2019 44/2018/TT-BYT V/v quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền
47/2018/TT-BYT 15/03/2019 47/2018/TT-BYT V/v quy định áp dụng điều kiện văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền
01/2019/TT-BYT 04/03/2019 01/2019/TT-BYT V/v quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
05/2019/QĐ-TTg 28/02/2019 05/2019/QĐ-TTg V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
02/2019/TT-BNV 25/02/2019 02/2019/TT-BNV V/v quy định tiêu chuẩn dữ liệu, thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV 25/02/2019 01/2019/TT-BNV V/v Quy định trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử
49/2018/TT-BYT 22/02/2019 49/2018/TT-BYT V/v hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
46/2018/TT-BYT 29/01/2019 46/2018/TT-BYT V/v quy định hồ sơ bệnh án điện tử
43/2018/TT-BYT 22/01/2019 43/2018/TT-BYT V/v hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
128/QĐ-UBND 22/01/2019 128/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
41/2018/TT-BYT 10/01/2019 41/2018/TT-BYT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
45/2018/TT-BYT 09/01/2019 45/2018/TT-BYT V/v sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
38/2018/TT-BYT 18/12/2018 38/2018/TT-BYT V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế
37/2018/TT-BYT 14/12/2018 37/2018/TT-BYT V/v quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
39/2018/TT-BYT 14/12/2018 39/2018/TT-BYT V/v Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT
30/2018/TT-BYT 29/11/2018 30/2018/TT-BYT V/v ban hành danh mục và tỷ lệ điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
155/2018/NĐ-CP 20/11/2018 155/2018/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ xung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nươc của Bộ Y tế