Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
13/2018/TT-BYT 24/05/2018 13/2018/TT-BYT V/v quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
26/2018/TT-BYT 14/05/2018 26/2018/TT-BYT V/v Quy định quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
Thông tư mới 13/03/2018 Thông tư mới V/v Một số thông tư mới ban hành về lĩnh vực dược
06/2018/QĐ-UBND 09/03/2018 06/2018/QĐ-UBND V/v ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
49/2017/TT-BYT 09/03/2018 49/2017/TT-BYT V/v quy định về hoạt động y tế từ xa
03/2018/TT-BYT 05/03/2018 03/2018/TT-BYT V/v Quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
53/2017/TT-BYT 30/01/2018 53/2017/TT-BYT V/v quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế
46/2017/TT-BYT 25/01/2018 46/2017/TT-BYT V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị Y tế
284/BYT-TT-KT 22/01/2018 284/BYT-TT-KT V/v Hướng dẫn thực hiện thông tư 46/2017/TT-BTTTT
51/2017/TT-BYT 22/01/2018 51/2017/TT-BYT V/v hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
52/2017/TT-BYT 22/01/2018 52/2017/TT-BYT V/v quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
50/2017/TT-BYT 16/01/2018 50/2017/TT-BYT V/v Thông tư Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
48/2017/TT-BYT 02/01/2018 48/2017/TT-BYT V/v quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế
104/2017/TT-BTC 11/12/2017 104/2017/TT-BTC V/v quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác
111/2017/NĐ-CP 04/12/2017 111/2017/NĐ-CP V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
41/2017/TT-BYT 27/11/2017 41/2017/TT-BYT V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
112/NQ-CP 20/11/2017 112/NQ-CP V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
08/2017/TT-BNV 07/11/2017 08/2017/TT-BNV V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng
35/2017/TT-BYT 31/10/2017 35/2017/TT-BYT V/v quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
39/2017/TT-BYT 24/10/2017 39/2017/TT-BYT V/v Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở