Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
481/TB-PSTW 19/06/2018 481/TB-PSTW V/v cảnh giác với các cá nhân tổ chức mạo danh Bệnh viện Phụ sản Trung ương bán sách
79/TB-SYT 24/05/2018 79/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
80/TB-SYT 24/05/2018 80/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
384/SNV-CCVC 22/05/2018 384/SNV-CCVC V/v Triệu tập bổ sung lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kế toán viên năm 2018
338/TB-HCSN 21/05/2018 338/TB-HCSN V/v Tập huấn quản lý sử dụng tài sản công và chế độ kế toán
70/TB-SYT 27/04/2018 70/TB-SYT V/v Lịch thường trực ngày Giải phòng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
88/CV-HCTĐ 03/04/2018 88/CV-HCTĐ V/v học tập quán triệt Điều lệ hội và tuyên truyền chương trình tin nhắn đồng hành cùng phụ nữ biên cương
1546/BYT-TCCB 23/03/2018 1546/BYT-TCCB V/v thông báo kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng của Trường Đại học Y tế công cộng
44/TB-SGTVT 14/03/2018 44/TB-SGTVT V/v Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
06/TB-TCYT 13/03/2018 06/TB-TCYT V/v thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế năm 2018
334/TB-VNPT-HG 09/03/2018 334/TB-VNPT-HG V/v thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phần mềm VNPT iOffice
36/TB-SYT 12/02/2018 36/TB-SYT V/v Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
35/TB-BV 07/02/2018 35/TB-BV V/v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
36/VP-SYT 07/02/2018 36/VP-SYT V/v Phân công thường trực tết
28/TB-SYT 30/01/2018 28/TB-SYT V/v thay đổi tên nhà thầu
05/GM-SYT 16/01/2018 05/GM-SYT V/v mời tập huấn lớp 2 chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
08,09,10/TB-CC 10/01/2018 08,09,10/TB-CC V/v Thông báo về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
03/GM-SYT 08/01/2018 03/GM-SYT V/v tập huấn lớp 1 chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
23,24,25/TB-SYT 08/01/2018 23,24,25/TB-SYT V/v thông tin đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
02/BYT-HĐTTH 04/01/2018 02/BYT-HĐTTH V/v thông báo điểm thi trong kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành Y tế