Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
43/TB-TTYT 11/04/2024 43/TB-TTYT V/v mời cung cấp báo giá máy tính
42/TB-TTYT 11/04/2024 42/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá Viên Sắt cấp cho trẻ gái vị thành niên
44/TB-TTYT 11/04/2024 44/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá Viên Sắt và Sản phẩm dinh dưỡng y tế
39/BV-KD 28/03/2024 39/BV-KD V/v Mời báo giá thiết bị y tế
39/TB-TTYT 22/03/2024 39/TB-TTYT V/v Mời cung cấp báo giá lắp đặt hệ thống camera
43/TB-SYT 01/03/2024 43/TB-SYT V/v Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chánh Thanh tra sở Y tế
04/TB-BV 01/03/2024 04/TB-BV V/v Thông báo mời chào giá
63/TB-BVMV 18/12/2023 63/TB-BVMV V/v Công khai thông tin về nhu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc năm 2024
601/QĐ-SYT 13/12/2023 601/QĐ-SYT v/v thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
663/QĐ-SYT 13/12/2023 663/QĐ-SYT V/v thu hồi số công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị Y tế
212/CV-BV 21/11/2023 212/CV-BV Mời chào giá các mặt hàng thuốc A10
84/TB-BVDV 10/11/2023 84/TB-BVDV Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
77/TB-BVĐV 01/11/2023 77/TB-BVĐV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bịY tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
240/CV-BV 31/10/2023 240/CV-BV V/v Mời chào giá vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm
241/TB-BVDV 31/10/2023 241/TB-BVDV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị Y tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
59/TB-TTYT 25/10/2023 59/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá hóa chất sinh phẩm, xét nghiệm y tế
18/TB-ATTP 20/09/2023 18/TB-ATTP V/v Lựa chọn Tổ chức đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 23C-1729 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
133/BVM-DCLS 29/08/2023 133/BVM-DCLS Mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm y tế
1917/SYT-KHTC 17/08/2023 1917/SYT-KHTC V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế: “Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế”
480/TB-SYT 14/04/2021 480/TB-SYT Cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế