Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
215/TB-SYT 19/10/2018 215/TB-SYT V/v Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
210/TB-SYT 11/10/2018 210/TB-SYT V/v Thông báo hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm không còn giá trị
185/TB-SYT 12/09/2018 185/TB-SYT V/v Phân công nhiệm vụ văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Giang
155/SYT-TB 06/08/2018 155/SYT-TB V/v TB cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
149/SYT-TB 23/07/2018 149/SYT-TB V/v thu hồi và đỉnh chỉ lưu hành thuốc
146/TB-SYT 18/07/2018 146/TB-SYT V/v thu hồi thuốc Agifamcin 300 số lô 00916
481/TB-PSTW 19/06/2018 481/TB-PSTW V/v cảnh giác với các cá nhân tổ chức mạo danh Bệnh viện Phụ sản Trung ương bán sách
79/TB-SYT 24/05/2018 79/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
80/TB-SYT 24/05/2018 80/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
384/SNV-CCVC 22/05/2018 384/SNV-CCVC V/v Triệu tập bổ sung lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kế toán viên năm 2018
338/TB-HCSN 21/05/2018 338/TB-HCSN V/v Tập huấn quản lý sử dụng tài sản công và chế độ kế toán
70/TB-SYT 27/04/2018 70/TB-SYT V/v Lịch thường trực ngày Giải phòng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
88/CV-HCTĐ 03/04/2018 88/CV-HCTĐ V/v học tập quán triệt Điều lệ hội và tuyên truyền chương trình tin nhắn đồng hành cùng phụ nữ biên cương
1546/BYT-TCCB 23/03/2018 1546/BYT-TCCB V/v thông báo kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng của Trường Đại học Y tế công cộng
44/TB-SGTVT 14/03/2018 44/TB-SGTVT V/v Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
06/TB-TCYT 13/03/2018 06/TB-TCYT V/v thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế năm 2018
334/TB-VNPT-HG 09/03/2018 334/TB-VNPT-HG V/v thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phần mềm VNPT iOffice
36/TB-SYT 12/02/2018 36/TB-SYT V/v Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
35/TB-BV 07/02/2018 35/TB-BV V/v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
36/VP-SYT 07/02/2018 36/VP-SYT V/v Phân công thường trực tết