Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
34/TB-BVDV 22/05/2023 34/TB-BVDV Công khai nhu cầu mua sắm 2023
01/BVP 18/05/2023 01/BVP Thư mời báo giá BVP
121/KSBT 17/05/2023 121/KSBT Thư mời báo xét nghiệm!
244/BM 24/11/2022 244/BM Thư mời chào giá
1652/TB-SKHDT 20/11/2022 1652/TB-SKHDT Công khai tiếp nhận PAKN
BG_YHCT 15/11/2022 BG_YHCT THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT
TM/CCDS 07/11/2022 TM/CCDS THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai
Số 105/BVMAT 27/10/2022 Số 105/BVMAT Thông báo chào giá
Số: 37/TB-BVYM 26/10/2022 Số: 37/TB-BVYM Thư mời chào giá
TB-SYT-2610 26/10/2022 TB-SYT-2610 Thông báo vệ sinh BVĐKT
TB_TTYTT 26/10/2022 TB_TTYTT Cung cấp báo giá TTYTTP
Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN 26/10/2022 Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN TB_BVDV_214_2510
TB_BVPHCN_146_2410 26/10/2022 TB_BVPHCN_146_2410 Cung cấp báo giá BVPHCN
THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy 17/10/2022 THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy BVYÊN MINH
21/BVBM 10/10/2022 21/BVBM V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
TB01_TYT_BANMAY 10/10/2022 TB01_TYT_BANMAY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
48/CV-BV 06/10/2022 48/CV-BV V/v Mời chào giá lắp đặt màn hình Led hội trường
HNKCB_BVDK 27/09/2022 HNKCB_BVDK Danh sách cơ sở đủ điều kiện KCB người nước ngoài
TM-TTYTTP 19/09/2022 TM-TTYTTP THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua trang thiết bị Y tế
TT07/2022 07/09/2022 TT07/2022 THÔNG Tư Quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo so liệu nghiên cửu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam