HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐẠI BIỂU LAO ĐỘNG GIỎI NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2017 -2022


Ngày 22.10, Sở Y tế tổ chức hội nghị biểu dương đại biểu lao động giỏi trong công chức, viên chức, lao động ngành Y tế, giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liên đoàn lao động tỉnh; Sở Giáo dục – Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 85 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhâ

Trong những năm qua, ngành Y tế đã chú trọng phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giai đoạn 2017-2022, với điều kiện khó khăn, phức tạp của dịch bệnh COVID -19, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế đã phát huy tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nội dung chủ yếu các phong trào thi đua: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thi đua thực hiện lời dạy của Bác: “Thầy thuốc như mẹ hiền”; giỏi việc nước, đảm việc nhà... Qua phong trào thi đua ngành Y tế đã đạt được kết quả nhất định: Công tác dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm đã từng bước được triển khai có hiệu quả. Tình hình mắc và tử vong của các dịch bệnh lưu hành hầu hết đều giảm qua các năm. Ngành Y tế đã tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo và nỗ lực triển khai các hoạt động góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID -19 cho người dân đạt tỷ lệ cao. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách đối với người bệnh, đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh. Chất lượng bệnh viện được cải tiến, nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Trong phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế vinh dự được khen thưởng. Đặc biệt trong Phong trào thi đua “Phòng, chống dịch Covid-19” nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia hoạt động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Dự hội nghị biểu dương đại biểu lao động giỏi trong công chức, viên chức, lao động ngành Y tế, giai đoạn 2017-2022, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong phong trào thi đua lao động của Ngành Y tế. Đồng thời đồng chí có ý kiến chỉ đạo: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Hà Giang về công tác thi đua, khen thưởng, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. Thường xuyên củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở vững mạnh, có uy tín, nhiệt tình, có năng lực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Dịp này Sở Y tế đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 55 cá nhân lao động giỏi điển hình giai đoạn 2017 - 2022./ 

Liên Hương


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị