Hành nghề khám chữa bệnh


I. DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CÔNG LẬP VÀ TƯ NHÂN CẬP NHẬT THÁNG 04 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

1. Danh sách chi tiết các cơ sở cập nhật tháng 04 2024

II. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

* KHỐI BỆNH VIỆN:

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

- Điều chỉnh, bổ sung ngày 082023

1.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh bổ sung cập nhật ngày 31/10/2023

2. BỆNH VIỆN MẮT

2.1. Bệnh viện Mắt bổ sung

3. BỆNH VIỆN PHỔI

4. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

4.1. BV PHCN bổ sung ngày 19/9/2023

4.2 BV PHCN Bổ sung ngày 24/10/2023

4.3 BV PHCN Bổ sung tháng 2 năm 2024

5. BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

- Bệnh viện YDCT Bổ sung ngày 10/8/2023

- Bổ sung ngày 14/08/2023

- Bổ sung ngày 08/01/2024

- BV YDCT Bổ sung ngày 15/11/2023

6. BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG VĂN

6.1 Bệnh viện đồng văn bổ sung

6.2 Phòng khám đa khoa lũng phìn

6.3 Pòng khám đa khoa phố bảng

7. BỆNH VIỆN ĐA KHOA MÈO VẠC

7.1 Bệnh viện đa khoa Mèo Vạc cập nhật tháng 10/2023

8. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH

8.1 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh bổ sung cập nhật tháng 11/2023

8.2 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh bổ sung cập nhật ngày 09/11/2023

9. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢN BẠ

10. BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ

10.1 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê bổ sung cập nhật tháng 12/2023

11. BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN

11.1 Bệnh viện đa khoa huyện vị xuyên bổ sung tháng 11/2023

12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUANG

12.1 Cập nhật bổ sung

12.2 cập nhật bổ sung ngày 07/09/2023

12.3 Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Bổ sung cập nhật ngày 9/11/2023

13. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ

13.1 Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì cập nhật 09/11/2023

15. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG BÌNH

15.1 Bệnh viện đa khoa Quang Bình bổ sung cập nhật tháng 11/2023

15.2 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình cập nhật tháng 6/2024

16. BỆNH VIỆN ĐA KHOA XÍN MẦN

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ CHÌ

* KHỐI DỰ PHÒNG

1. TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG VĂN

1.1 Trung tâm Y tế Đồng Văn bổ sung cập nhật tháng 1/2024

1.2 Trung tâm Y tế huyện đồng văn bổ sung tháng 2/2024

2. TRUNG TÂM Y TẾ MÈO VẠC

2.1 Trung tâm Y tế Mèo Vạc bổ sung ngày 31/10/2023

2.2 Trung tâm Y tế Mèo Vạc bổ sung cập nhật tháng 4/2024

3. TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH

4. TRUNG TÂM Y TẾ QUẢN BẠ

5. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

5.1 Trung tâm Y tế thành phố bổ sung T3/2024

5.1 Trung tâm y tế thành phố bổ sung tháng 10/2023

6. TRUNG TÂM Y TẾ BẮC MÊ

7. TRUNG TÂM Y TẾ VỊ XUYÊN

8. TRUNG TÂM Y TẾ BẮC QUANG

8.1 Trung tâm y tế huyện Bắc Quang bổ sung cập nhật tháng 10/2023

9. TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG SU PHÌ

9.1 Trung tâm Y tế hoàng su phì bổ sung 24/10/2023

9.2 Trung tâm Y tế Hoàng Su Phì bổ sung cập nhật tháng 01/2024

10. TRUNG TÂM Y TẾ QUANG BÌNH

11. TRUNG TÂM Y TẾ XÍN MẦN

- Danh mục bổ sung

11.1 Trung tâm y tế Xín Mần bổ sung tháng 4/ 2024

12. BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH

* KHỐI TƯ NHÂN

- BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC MINH 2022

- BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC MINH 2023

1.1 BVĐM Bổ sung ngày 09/10/2023

1.2 BVĐM Bổ sung cơ sở Bắc Quang ngày 10/10/2023

2. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC MINH 2 - BẮC QUANG

3. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ ĐỨC

3.1 PK Trí Đức Cập nhật

3.2 Phòng khám đa khoa trí đức cập nhật tháng 1/2024

4. Phòng khám đa khoa Hà Nội- Bình Thu thuộc CTY TNHH Bình Thu Cao Nguyên

4.1 Phòng khám bình thu bổ sung 28/11/2023

 

 

0


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị