Gương người tốt việc tốt


NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI HÀ GIANG

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI HÀ GIANG (17.05.2019 18:30)TRUNG TÂM Y TẾ MÈO VẠC NỖ LỰC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH 2125/QĐ-BYT

TRUNG TÂM Y TẾ MÈO VẠC NỖ LỰC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH 2125/QĐ-BYT (03.05.2019 14:46)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị