Mèo Vạc đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình


Là huyện vùng cao biên giới có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, do vậy thời gian qua huyện Mèo Vạc tiếp tục xác định công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ trọng tâm đi đôi với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trong đó, giải pháp tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu biết và thực hiện các biện pháp dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Một buổi tuyên truyền về công tác DS-KHHGD tại hộ anh Vàng Mí Thà thôn Sèo Lùng Sán, xã Lũng Chinh

Một buổi tuyên truyền về công tác DS-KHHGD tại hộ anh Vàng Mí Thà thôn Sèo Lùng Sán, xã Lũng Chinh

          Để thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ, trước hết phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở các thôn bản tại các xã trong huyện, bởi đây là những người trực tiếp phụ trách và sâu sát cơ sở nhất. Hiện toàn huyện có 18 cán bộ chuyên trách công tác DS-KHHGĐ ở 18 xã, thị trấn và 207 cộng tác viên dân số thôn bản. Trong những năm qua, đội ngũ này đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức đa dạng, phong phú như: Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, các hội nghị, họp đoàn thể, đặc biệt là tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình. Đây là công việc được tiến hành đầu tiên, tập trung nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân số và hướng đến đối tượng chủ yếu là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng muốn sinh con lần 3, sinh con một bề. 

         Trên địa bàn huyện hiện có 16.661 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có chồng. Số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 11.632 cặp, còn số cặp vợ chồng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai là 5.029 cặp. Để thực hiện các mục tiêu dân số, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đã phối hợp với các Hội Phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên huyện tổ chức tuyên truyền công tác dân số tới đội ngũ cán bộ hội, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác dân số, lợi ích của gia đình ít con. Nhờ được tuyên truyền, vận động nên công tác DS - KHHGĐ ở huyện vùng cao Mèo Vạc đã có những bước chuyển biến tích cực. Người dân nhận thức đầy đủ và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng nhiều hơn. 

         Từ đầu năm 2019 đến nay, cán bộ làm công tác dân số ở các xã, thị trấn và cộng tác viên dân số thôn bản đã phối hợp tuyên truyền tới người dân được hàng trăm buổi về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ; các nhiệm vụ, giải pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn. Đồng thời, tổ chức truyền thông giáo dục nói chuyện chuyên đề và khám sàng lọc trước sinh cho các bà mẹ mang thai trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Trung tâm DS – KHHGĐ huyện đã đảm bảo cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho các xã. Ngoài ra để nâng cao nhận thức của mỗi hộ dân, nhất là học sinh bậc THCS trên địa bàn, huyện Mèo Vạc cũng yêu cầu các đơn vị trường học lồng ghép truyền thông về công tác dân số ngoài những giờ học chính khóa trên lớp để từ đó mỗi học sinh là một tuyên truyền viên dân số tích cực trong gia đình và cộng đồng.

         Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tới đây Trung tâm DS – KHHGĐ huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền để các chính sách về DS-KHHGĐ đến với người dân, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Đức (Mèo Vạc)


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị