Gương người tốt việc tốt

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN LUÔN HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN LUÔN HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH (02.03.2018 11:34)


NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH

NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (02.03.2018 11:06)


NGHỀ Y – NGHỀ CỦA NIỀM VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM

NGHỀ Y – NGHỀ CỦA NIỀM VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM (26.02.2018 10:17)


BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN (26.02.2018 09:20)


TRẠM Y TẾ XÃ NÀN MA HUYỆN XÍN MẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

TRẠM Y TẾ XÃ NÀN MA HUYỆN XÍN MẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN (31.01.2018 09:46)


BẢO VỆ BVĐK TỈNH TRẢ LẠI VÍ CHO NGƯỜI  BỆNH

BẢO VỆ BVĐK TỈNH TRẢ LẠI VÍ CHO NGƯỜI BỆNH (15.01.2018 10:19)


ĐIỀU DƯỠNG PHAN THỊ HỒNG -  KHOA A10 TRẢ LẠI  PHONG BÌ CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI

ĐIỀU DƯỠNG PHAN THỊ HỒNG - KHOA A10 TRẢ LẠI PHONG BÌ CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI (19.12.2017 00:00)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị