DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

 

TT

Tên cơ sơ khám chữa bệnh

Mã cơ sở KCB

Đăng ký ban đầu

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

02001

2

P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

2

Bệnh xá Quân đội D40

02003

2

P. Ngọc Hà - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

02016

1

P. Quang Trung - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

02227

1

P. Minh Khai - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

5

Ban bảo vệ CS sức khỏe cán bộ tỉnh

02235

1

P. Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

6

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang

02237

0

Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

7

 
Phòng khám HIV/AIDS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

02238

0

Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

8

Phòng khám đa khoa Trí Đức

02239

1

Tổ 1 - Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang

9

Bệnh viện đa khoa Đức Minh

02240

1

Tổ 16 - P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

10

Bệnh viện Phục hồi chức năng

02234

1

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

11

Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang

02226

0

P.Trần Phú - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.1

TYT phường Quang Trung

02014

2

Phường Quang Trung - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.2

TYT phường Trần Phú

02015

2

Phường Trần Phú - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.3

TYT phường Nguyễn Trãi

02017

2

Phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.4

TYT phường Minh Khai

02018

2

Phường Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.5

TYT xã Ngọc Đường

02019

2

Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.6

TYT phường Ngọc Hà

02023

2

Phường Ngọc Hà - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.7

TYT xã Phương Độ

02103

2

Xã Phương Độ - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.8

TYT xã Phương Thiện

02104

2

Xã Phương Thiện -TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

02011

2

Thị trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.1

TYT xã Lũng Cú

02025

2

Xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.2

TYT xã Má Lé

02026

2

Xã Má Lé - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.3

TYT thị trấn Đồng Văn

02027

2

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.4

TYT xã Lũng Táo

02028

2

Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.5

TYT xã Phố Là

02029

2

Xã Phố Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.6

TYT xã Thài Phìn Tủng

02030

2

Xã Thài Phìn Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.7

TYT xã Sủng Là

02031

2

Xã Sủng Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.8

TYT xã Xà Phìn

02032

2

Xã Xà Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.9

TYT xã Tả Phìn

02033

2

Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.10

TYT xã Tả Lủng

02034

2

Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.11

TYT xã Phố Cáo

02035

2

Xã Phố Cáo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang g

12.12

TYT xã Sính Lủng

02036

2

Xã Sính Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.13

TYT xã Sảng Tủng

02037

2

Xã Sảng Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.14

TYT xã Lũng Thầu

02038

2

Xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.15

TYT xã Hố Quáng Phìn

02039

2

Xã Hố Quáng Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.16

TYT xã Vần Chải

02040

2

Xã Vần Chải - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.17

TYT xã Sủng Trái

02042

2

Xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.18

Phòng khám ĐKKV Lũng Phìn

02220

2

Xã Lũng Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.19

Phòng khám ĐKKV Phó Bảng

02221

2

Thị trấn Phó Bảng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

02012

2

Thị trấn Mèo Vạc - H. Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.1

TYT Thị trấn Mèo Vạc

02043

2

Thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.2

TYT xã Thượng Phùng

02044

2

Xã Thượng Phùng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.3

TYT xã Pải Lủng

02045

2

Xã Pải Lủnghuyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.4

TYT xã Pả Vi

02047

2

Xã Pả Vi - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.5

TYT xã Giàng Chu Phìn

02048

2

Xã Giàng Chu Phìn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.6

TYT xã Sủng Trà

02049

2

Xã Sủng Trà - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.7

TYT xã Sủng Máng

02050

2

Xã Sủng Máng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.8

TYT xã Sơn Vĩ

02051

2

Xã Sơn Vĩ - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.9

TYT xã Tả Lủng

02052

2

Xã Tả Lủng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.10

TYT xã Cán Chu Phìn

02053

2

Xã Cán Chu Phìn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.11

TYT xã Lũng Pù

02054

2

Xã Lũng Pù - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.12

TYT xã Lũng Chinh

02055

2

Xã Lũng Chinh - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.13

TYT xã Tát Ngà

02056

2

Xã Tát Ngà - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.14

TYT xã Nậm Ban

02057

2

Xã Nậm Ban - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.15

TYT xã Khâu Vai

02058

2

Xã Khâu Vai - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.16

TYT xã Niêm Tòng

02060

2

Xã Niêm Tòng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.17

Phòng khám ĐKKV Niêm Sơn

02222

2

Xã Niêm Sơn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.18

Phòng khám ĐKKV Xín Cái

02223

2

Xã Xín Cái - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

14

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

02010

2

Thị trấn Yên Minh - H. Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.1

TYT Thị trấn Yên Minh

02061

2

Thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.2

TYT xã Thắng Mố

02062

2

Xã Thắng Mố - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.3

TYT xã Phú Lũng

02063

2

Xã Phú Lũng - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.4

TYT xã Sủng Tráng

02064

2

Xã Sủng Tráng - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.5

TYT xã Na Khê

02066

2

Xã Na Khê - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.6

TYT xã Sủng Thài

02067

2

Xã Sủng Thài - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.7

TYT xã Hữu Vinh

02068

2

Xã Hữu Vinh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.8

TYT xã Lao Và Chải

02069

2

Xã Lao Và Chải - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.9

TYT xã Đông Minh

02071

2

Xã Đông Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.10

TYT xã Mậu Long

02072

2

Xã Mậu Long - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.11

TYT xã Ngam La

02073

2

Xã Ngam La - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.12

TYT xã Ngọc Long

02074

2

Xã Ngọc Long - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.13

TYT xã Đường Thượng

02075

2

Xã Đường Thượng - h. Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.14

TYT xã Du Tiến

02077

2

Xã Du Tiến - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.15

TYT xã Du Già

02078

2

Xã Du Già - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.16

Phòng khám ĐKKV Bạch Đích

02218

2

Xã Bạch Đích - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.17

Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ

02219

2

Xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.18

Phòng khám đa khoa KV Lũng Hồ

02228

2

Xã Lũng Hồ - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

02009

2

Thị trấn Tam Sơn - H. Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.1

TYT Thị trấn Tam Sơn

02079

2

Thị trấn Tam Sơn - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.2

TYT xã Bát Đại Sơn

02080

2

Xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.3

TYT xã Nghĩa Thuận

02081

2

Xã Nghĩa Thuận - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.4

TYT xã Cán Tỷ

02082

2

Xã Cán Tỷ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.5

TYT xã Cao Mã Pờ

02083

2

Xã Cao Mã Pờ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.6

TYT xã Thanh Vân

02084

2

Xã Thanh Vân - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.7

TYT xã Quản Bạ

02087

2

Xã Quản Bạ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.8

TYT xã Lùng Tám

02088

2

Xã Lùng Tám - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.9

TYT xã Quyết Tiến

02089

2

Xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.10

TYT xã Tả Ván

02090

2

Xã Tả Ván - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.11

TYT xã Thái An

02091

2

Xã Thái An - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.12

Phòng khám đa khoa KV Tùng Vài

02229

2

Xã Tùng Vài - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.13

Phòng khám đa khoa KV Đông Hà

02230

2

Xã Đông Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

02005

2

Thị trấn Vị Xuyên -  H. Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.1

TYT xã Kim Thạch

02020

2

Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.2

TYT xã Phú Linh

02021

2

Xã Phú Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.3

TYT xã Kim Linh

02022

2

Xã Kim Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.4

TYT Thị trấn Vị Xuyên

02092

2

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.5

TYT Thị trấn Việt Lâm

02093

2

Thị trấn Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.6

TYT xã Minh Tân

02094

2

Xã Minh Tân - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.7

TYT xã Thuận Hoà

02095

2

Xã Thuận Hoà - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.8

TYT xã Tùng Bá

02096

2

Xã Tùng Bá - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.9

TYT xã Thanh Thủy

02097

2

Xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.10

TYT xã Thanh Đức

02098

2

Xã Thanh Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.11

TYT xã Phong Quang

02099

2

Xã Phong Quang - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.12

TYT xã Xín Chải

02100

2

Xã Xín Chải - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.13

TYT xã Phương Tiến

02101

2

Xã Phương Tiến - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.14

TYT xã Lao Chải

02102

2

Xã Lao Chải - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.15

TYT xã Cao Bồ

02105

2

Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.16

TYT xã Đạo Đức

02106

2

Xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.17

TYT xã Thượng Sơn

02107

2

Xã Thượng Sơn - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.18

TYT xã Linh Hồ

02108

2

Xã Linh Hồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.19

TYT xã Quảng Ngần

02109

2

Xã Quảng Ngần - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.20

TYT xã Việt Lâm

02110

2

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.21

TYT xã Ngọc Linh

02111

2

Xã Ngọc Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.22

TYT xã Ngọc Minh

02112

2

Xã Ngọc Minh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.23

TYT xã Trung Thành

02114

2

Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.24

Phòng khám đa khoa KV Bạch Ngọc

02232

2

Xã Bạch Ngọc - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

02008

2

Thị trấn Yên Phú - H. Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.1

TYT xã Minh Sơn

02115

2

Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.2

TYT xã Giáp Trung

02116

2

Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.3

TYT xã Yên Định

02117

2

Xã Yên Định - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.4

TYT thị trấn Yên Phú

02118

2

Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.5

TYT xã Yên Phong

02120

2

Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.6

TYT xã Lạc Nông

02121

2

Xã Lạc Nông - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.7

TYT xã Phú Nam

02122

2

Xã Phú Nam - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.8

TYT xã Yên Cường

02123

2

Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.9

TYT xã Thượng Tân

02124

2

Xã Thượng Tân - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.10

TYT xã Đường Hồng

02126

2

Xã Đường Hồng - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.11

TYT xã Phiêng Luông

02127

2

Xã Phiêng Luông - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.12

Phòng khám ĐKKV Đường Âm

02224

2

Xã Đường Âm - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.13

Phòng khám ĐKKV Minh Ngọc

02225

2

Xã Minh Ngọc - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

18

Bệnh viện ĐK KV Hoàng Su Phì

02006

2

Thị trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.1

TYT thị trấn Vinh Quang

02128

2

Thị trấn Vinh Quang -  Hoàng Su Phì -  Hà Giang 

18.2

TYT xã Bản Máy

02129

2

Xã Bản Máy - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.3

TYT xã Thàng Tín

02130

2

Xã Thàng Tín - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.4

TYT xã Thèn Chu Phìn

02131

2

Xã Thèn Chu Phìn - huyện Hoàng Su Phì -  Hà Giang 

18.5

TYT xã Pố Lồ

02132

2

Xã Pố Lồ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.6

TYT xã Bản Phùng

02133

2

Xã Bản Phùng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.7

TYT xã Túng Sán

02134

2

Xã Túng Sán - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.8

TYT xã Đản Ván

02136

2

Xã Đản Ván - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.9

TYT xã Tụ Nhân

02137

2

Xã Tụ Nhân - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.10

TYT xã Tân Tiến

02138

2

Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.11

TYT xã Nàng Đôn

02139

2

Xã Nàng Đôn - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.12

TYT xã Pờ Ly Ngài

02140

2

Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.13

TYT xã Sán Xả Hồ

02141

2

Xã Sán Xả Hồ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.14

TYT xã Bản Luốc

02142

2

Xã Bản Luốc - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.15

TYT xã Ngàm Đăng Vài

02143

2

Xã Ngàm Đăng Vài -  huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.16

TYT xã Bản Nhùng

02144

2

Xã Bản Nhùng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.17

TYT xã Tả Sử Choóng

02145

2

Xã Tả Sử Choóng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.18

TYT xã Bản Péo

02147

2

Xã Bản Péo - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.19

TYT xã Hồ Thầu

02148

2

Xã Hồ Thầu - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.20

TYT xã Nam Sơn

02149

2

Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.21

TYT xã Nậm Tỵ

02150

2

Xã Nậm Tỵ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.22

TYT xã Nậm Khòa

02152

2

Xã Nậm Khòa - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.23

Phòng khám ĐKKV Thông Nguyên

02213

2

Xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.24

Phòng khám ĐKKV Chiến Phố

02214

2

Xã Chiến Phố - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.25

Phòng khám ĐKKV Nậm Dịch

02215

2

Xã Nậm Dịch - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

19

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

02007

2

Thị trấn Cốc Pài - H. Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.1

TYT xã Nàn Xỉn

02153

2

Xã Nàn Xỉn - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.2

TYT xã Xín Mần

02154

2

Xã Xín Mần - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.3

TYT xã Bản Díu

02155

2

Xã Bản Díu - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.4

TYT xã Chí Cà

02156

2

Xã Chí Cà - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.5

TYT xã Thèn Phàng

02157

2

Xã Thèn Phàng - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.6

TYT xã Trung Thịnh

02158

2

Xã Trung Thịnh - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.7

TYT xã Pà Vầy Sủ

02159

2

Xã Pà Vầy Sủ - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.8

TYT xã Cốc Pài

02161

2

Xã Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.9

TYT xã Cốc Rế

02162

2

Xã Cốc Rế - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.10

TYT xã Tả Nhìu

02163

2

Xã Tả Nhìu - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.11

TYT xã Thu Tà

02164

2

Xã Thu Tà - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.12

TYT xã Nàn Ma

02165

2

Xã Nàn Ma - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.13

TYT xã Bản Ngò

02166

2

Xã Bản Ngò - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.14

TYT xã Chế Là

02167

2

Xã Chế Là - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.15

TYT xã Nấm Dẩn

02169

2

Xã Nấm Dẩn - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.16

Phòng khám ĐKKV Ngán Chiên

02216

2

Xã Ngán Chiên - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

20

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

02004

2

Thị trấn Việt Quang - H. Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.1

TYT Thị trấn Việt Quang

02172

2

Thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.2

TYT Thị trấn Vĩnh Tuy

02173

2

Thị trấn Vĩnh Tuy - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.3

TYT xã Tân Lập

02174

2

Xã Tân Lập - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.4

TYT xã Tân Thành

02175

2

Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.5

TYT xã Đồng Tiến

02176

2

Xã Đồng Tiến - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.6

TYT xã Đồng Tâm

02177

2

Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.7

TYT xã Tân Quang

02178

2

Xã Tân Quang - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.8

TYT xã Thượng Bình

02179

2

Xã Thượng Bình - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.9

TYT xã Hữu Sản

02180

2

Xã Hữu Sản - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.10

TYT xã Kim Ngọc

02181

2

Xã Kim Ngọc - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.11

TYT xã Việt Vinh

02182

2

Xã Việt Vinh - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.12

TYT xã Bằng Hành

02183

2

Xã Bằng Hành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.13

TYT xã Quang Minh

02184

2

Xã Quang Minh - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.14

TYT xã Vô Điếm

02186

2

Xã Vô Điếm - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.15

TYT xã Việt Hồng

02187

2

Xã Việt Hồng - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.16

TYT xã Hùng An

02188

2

Xã Hùng An - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.17

TYT xã Đức Xuân

02189

2

Xã Đức Xuân - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.18

TYT xã Tiên Kiều

02190

2

Xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.19

TYT xã Vĩnh Hảo

02191

2

Xã Vĩnh Hảo - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.20

TYT xã Vĩnh Phúc

02192

2

Xã Vĩnh Phúc - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.21

TYT xã Đông Thành

02194

2

Xã Đông Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.22

Phòng khám ĐKKV Đồng Yên

02211

2

Xã Đồng Yên - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.23

Phòng khám ĐKKV Liên Hiệp

02212

2

Xã Liên Hiệp - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

21

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

02013

2

Thị trấn Yên Bình - H. Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.1

TYT xã Xuân Minh

02195

2

Xã Xuân Minh - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.2

TYT xã Tiên Nguyên

02196

2

Xã Tiên Nguyên - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.3

TYT xã Tân Nam

02197

2

Xã Tân Nam - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.4

TYT xã Bản Rịa

02198

2

Xã Bản Rịa - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.5

TYT xã Yên Thành

02199

2

Xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.6

TYT thị trấn Yên Bình

02200

2

Thị trấn Yên Bình - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.7

TYT xã Tân Trịnh

02201

2

Xã Tân Trịnh - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.8

TYT xã Tân Bắc

02202

2

Xã Tân Bắc - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.9

TYT xã Bằng Lang

02203

2

Xã Bằng Lang - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.10

TYT xã Yên Hà

02204

2

Xã Yên Hà - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.11

TYT xã Hương Sơn

02205

2

Xã Hương Sơn - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.12

TYT xã Nà Khương

02207

2

Xã Nà Khương - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.13

TYT xã Tiên Yên

02208

2

Xã Tiên Yên - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.14

TYT xã Vĩ Thượng

02209

2

Xã Vĩ Thượng - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.15

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

02206

2

Xã Xuân Giang - huyện Quang Bình - Hà Giang

22

Bệnh viện đa khoa Nà Trì

02217

2

Xã Nà Trì - H. Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

22.1

TYT xã Khuôn Lùng

02171

2

Xã Khuôn Lùng - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

22.2

TYT xã Quảng Nguyên

02168

2

Xã Quảng Nguyên - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

23

Bệnh xá Công an tỉnh Hà Giang

02202

2

P. Minh Khai, TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Ghi chú: Cột đăng ký ban đầu:
 - Ký hiệu là số 0: Không nhận đăng ký ban đầu
 - Ký hiệu là số 1: Nhận thẻ đăng ký ban đầu nội tỉnh
 - Ký hiệu là số 2: Nhận thẻ đăng ký ban đầu nội tỉnh và ngoại tỉnh

0


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị