Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đảng Ủy Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023


Sáng 8.2, Ban cán sự đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng uỷ Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, lãnh đạo một số sở, ngành,

Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Đảng bộ Sở Y tế có 06 Chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc với tổng số 230 đảng viên. Đảng ủy luôn thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi, đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Hiện Sở Y tế có 34 đơn vị trực thuộc Sở, quản lý 3.787 công chức, viên chức, người lao động, trong đó 55 công chức, 3.732 viên chức. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn về tổ chức bộ máy của ngành theo đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.

Đ/c Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế báo cáo hoạt động của ngành Y tế tại buổi làm việc

Trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023 công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách, khám chữa bệnh BHYT, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh... các bệnh viện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện. Triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Số lượt khám chữa bệnh/dân số đạt 1,34 lần (tăng 0,11 so với năm 2021). Công suất sử dụng giường bệnh (chung) tại các bệnh viện công lập đạt 103,76% so với kế hoạch (tăng 7,0% so với năm 2021). Y tế tư nhân đã tham gia thực hiện khá tốt hoạt động khám chữa bệnh và cung ứng một số dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh và quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm phổ biến khác... Công tác tiêm chủng cho trẻ em dưới 01 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai theo nguồn vắc xin phân bổ; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,36% theo kế hoạch giao, do mức giảm sinh đã được các địa phương kiểm soát khá tốt; bình quân giường bệnh/vạn dân đạt 32,2 (số giường theo kế hoạch); tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 16,54%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2021; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Theo đó Sở Y tế đã rà soát, cung cấp 133/186 thủ tục hành chính mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Sở Y tế đạt 61.42 (loại xuất sắc) đứng thứ 3/20 các Sở ngành. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng chữ ký số trong công việc đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công việc chuyên môn và giảm chi phí phục vụ…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt ban hành Quyết định phê duyệt đề án “Tổ chức lại các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang” nhằm đảm bảo hệ thống mạng lưới y tế được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; có chế độ chính sách về việc tinh giản biên chế phù hợp đối với ngành Y tế; bố trí thêm chỉ tiêu biên chế cho các cơ sở khám chữa bệnh được thăng hạng, tăng giường bệnh để đảm bảo số lượng cán bộ y tế làm việc ở y tế cơ sở theo quy định của Bộ Y tế; nhất trí chủ trương cho các đơn vị sự nghiệp đang thực hiện tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên được phép hợp đồng chuyên môn y tế để làm việc và sử dụng kinh phí tự chủ để chi trả lương và các khoản khác theo quy định của pháp luật; không cắt giảm số lượng người làm việc đang sử dụng vượt so với chỉ tiêu được giao tại một số đơn vị đang thực hiện tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên; từng bước tháo gỡ tình trạng cán bộ y tế xin thôi việc, bỏ việc, tạo môi trường làm việc thuận lợi, có thu nhập, có khả năng thu hút và giữ chân được Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, xin nghỉ việc và chuyển sang Bệnh viện tư; cải thiện các chế độ đãi ngộ hướng vào nhu cầu vật chất, nên có các chế độ, chính sách đãi ngộ như tiền lương, ưu đãi nghề cho một số phòng ban để lương công chức, viên chức được hưởng tương đương với người lao động trong khu vực tư nhân; hỗ trợ phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực y tế các tuyến; có chính sách đặc thù cho nhân lực y tế tuyến cơ sở và một số đơn vị khó khăn…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao vai trò đội ngũ cán bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới Đảng bộ Sở Y tế cần lãnh chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết của cấp trên đến các chi, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên; bố trí, sắp xếp, kiện toàn bộ máy cán bộ sao cho hợp lý, hiệu quả, phát huy được năng lực chuyên môn; tập trung khắc phục những hạn chế trong năm 2022; khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với thực tế của ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; thực hiện đồng bộ kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng dân số, tầm vóc con người; đẩy mạnh liên kết các bệnh viện tuyến trên; nâng cao năng lực y tế dự phòng; tập trung đào tạo cán bộ y tế các tuyến; đảm bảo công tác tiêm chủng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

 

 

Thu Ngân


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị