Trung tâm Y tế Vị Xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Trong thư gửi Cán bộ Ngành Y tế ngày 27/2/1955 Bác từng căn dặn: "Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang.

Các bác sỹ Trung tâm Y tế Vị Xuyên khám sức khỏe cho người dân

Các bác sỹ Trung tâm Y tế Vị Xuyên khám sức khỏe cho người dân

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn". Khắc ghi lời căn dặn của Bác và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm vừa qua, Trung tâm Y tế Vị Xuyên luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, rèn luyện y đức đưa lĩnh vực y tế ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trung tâm Y tế Vị Xuyên có 02 Phòng, 05 khoa, 23 Trạm Y tế xã, thị trấn với tổng số 152 cán bộ. Với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, hiện nay Trung tâm đã và đang triển khai hiệu quả việc thực hiện các nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Trung tâm Y tế thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện song song với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và xem đây là một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, thẳng thắn. Mỗi cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đánh giá ưu, khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ toàn Ngành bằng việc hưởng ứng tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Tiếp thu, vận dụng tư tưởng của người, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, giờ giấc của từng khoa, phòng và từng cá nhân. Đồng thời, từng bước đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, đón tiếp người bệnh, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh, bố trí vị trí ngồi đợi khám, chữa bệnh được đảm bảo tốt, vệ sinh phòng bệnh sạch sẽ, thoáng mát và phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế chu đáo, tận tình. Từ đó công tác khám, chữa bệnh tại tuyến xã, thị trấn từng bước được nâng cao, nhận được sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị bệnh. Tổ chức triển khai các chương trình, Y tế - Dân số đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống lao, da liễu,chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng... đều được triển khai tại 23 Trạm Y tế xã, thị trấn và đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao thể trạng của người dân trên địa bàn.

Quá trình thực hiện đã vận dụng, lồng ghép những chủ đề, nội dung vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, không tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với công tác chuyên môn, bằng những việc làm cụ thể, đó là duy trì tạo sự đoàn kết trong từng đơn vị, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc tuân thủ quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử; luôn đổi mới tạo phong cách đẹp, thái độ niềm nở của cán bộ ngành Y đối với người bệnh và người nhà người bệnh; quan tâm xây dựng đơn vị, cơ sở y tế Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; thường trực 24/24h, sẵn sàng quản lý, chăm sóc, điều trị tốt bệnh nhân nội trú; giải quyết nhanh, gọn những bức xúc, kiến nghị của nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ; khuyến khích những Trạm Y tế xã có đủ điều kiện đưa dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại áp dụng hiệu quả tại địa phương mình, chú trọng nâng cao chất lượng Trạm Y tế xã, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Kết quả và nhiệm vụ đột phá

Mặc dù gặp trong những năm qua tình hình dịch bệnh Covid-19 hoành hành rất khó lường, khó khăn về kinh phí hoạt động của hầu hết các chương trình Y tế - Dân số nhưng Trung tâm Y tế Vị Xuyên đã nỗ lực phối hợp lãnh chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, song song với khống chế sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 cũng như các bệnh dịch khác, bệnh không kây nhiễm...trên địa bàn ổn định. Với sự cố gắng của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ và công chức, viên chức Trung tâm Y tế trong năm 2022, trên địa bàn huyện Vị Xuyên không xảy ra dịch bệnh lớn. Số người mắc các bệnh truyền nhiễm giảm, không có trường hợp sốt rét lâm sàng hoặc có ký sinh trùng sốt rét, tổng số lam máu xét nghiệm là: 2.700/2.500 lam, đạt 108% so với kế hoạch, số lam dương tính 0; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh từ các tổ thôn bản, phát hiện sớm những ca bệnh truyền nhiễm đầu tiên để có biện pháp kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.... 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và không xảy ra tai biến do tiêm chủng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi/cân nặng giảm còn dưới 15,44% và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi/chiều cao còn 25,62%. Duy trì 24/24 xã  đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, Trung tâm y tế thường xuyên phối hợp với các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện để nâng cao chất lượng KCB và hầu hết cán bộ y tế đã thực hiện tốt việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và quản lý tốt nguồn thuốc phục vụ điều trị bệnh tật...

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Trung tâm luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là Kim chỉ nam cho mọi hành động. Trung tâm Y tế Vị Xuyên xác định rõ 04 nhiệm vụ mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo việc chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí và duy trì cơ sở Y tế sáng - xanh - sạch - đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh với Chủ đề: Y tế Việt Nam đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân; Đẩy mạnh việc xây dựng xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với việc hoàn thành tiêu chí y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Với chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của Chi ủy, Chi bộ Trung tâm Y tế gắn việc thực hiện chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, năm 2022 đơn vị đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế Vị Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề 2023: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế toàn Trung tâm Y tế Vị Xuyên trau dồi y đức và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh; Nhiều cán bộ y tế, với lòng tận tâm, trách nhiệm, họ đã và đang không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo để đem khả năng và tâm huyết của mình, góp sức mình hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Những hoạt động thiết thực của toàn đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Đặng Huyên


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị