HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2023


Chiều 30.6, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2026 - 2030. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm Hà Giang

Các đại biểu dự tại điểm Hà Giang

Chủ trì tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Đỗ Thị Mỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng dự có đại diện cơ quan thường trực BCĐ các chương trình MTQG tỉnh, lãnh đạo 1 số đơn vị y tế tuyến tỉnh, TTYT thành phố và các khoa liên quan thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

          Trong thời gian qua, Bộ Y tế và các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương đã phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Bộ Y tế đã bám sát các nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình MTQG và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG để khẩn trương triển khai thực hiện nội dung y tế thuộc các chương trình gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

          Tại Hà Giang, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Các Chương trình MTQG đã đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH giai đoạn 2021- 2025 và công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Bước đầu mang lại sự chuyển biến đáng kể đối với hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, góp phần rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

          Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình tại các địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới. Theo các đại biểu, hiện nay các địa phương còn gặp phải vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí thực hiện tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử...

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; bố trí kinh phí ưu tiên để các tỉnh miền núi khó khăn có điều kiện triển khai các nội dung dự án, tiểu dự án; huy động nguồn lực của địa phương từ các doanh nghiệp, người dân xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đối với các công trình đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa yêu cầu nhà thầu phải có kế hoạch thi công cụ thể; chính quyền các địa phương quan tâm, hỗ trợ với ngành y tế cùng thực hiện các chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2021 - 2025...

Thu Ngân


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị