Gương người tốt việc tốt


Một ngày đi tình nguyện

Một ngày đi tình nguyện (29.03.2021 11:26)
Cán bộ bệnh viện đa khoa Nà Chì hiến máu cứu người bệnh

Cán bộ bệnh viện đa khoa Nà Chì hiến máu cứu người bệnh (29.08.2020 15:11)