Gương người tốt việc tốt

Cán bộ bệnh viện đa khoa Nà Chì hiến máu cứu người bệnh

Cán bộ bệnh viện đa khoa Nà Chì hiến máu cứu người bệnh (29.08.2020 15:11)
Những tấm gương sáng trong phòng, chống dịch Covid-19

Những tấm gương sáng trong phòng, chống dịch Covid-19 (22.06.2020 11:04)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị