Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Y tế khóa V nhiệm kỳ 2022-2027


Đồng chí Nguyễn Văn Giao- Bí thư Đảng ủy Sở Y tế- Quyền Giám đốc Sở Y tế  và các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Giao- Bí thư Đảng ủy Sở Y tế- Quyền Giám đốc Sở Y tế và các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

       Ngày 21.4, tại Hội trường B Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Y tế đã tổ chức Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2022-2027.

      Tham dự Đại hội có đồng chí: Trần Văn Phong- Chủ tịch Hội CCB khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí: Nguyễn Văn Giao- Bí thư Đảng ủy,  Quyền Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị y tế tuyến tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở Y tế và 19 hội viên Hội CCB Sở Y tế.

      Tại Đại hội, đại diện BCH Hội CCB đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB Sở Y tế khẳng định vai trò, trách nhiệm của hội CCB và của hội viên trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là kết quả công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những năm qua. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần yêu nước, luôn cảnh giác đấu tranh với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hàng năm toàn thể hội viên được học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết của các tổ chức hội, các văn bản của hội cấp trên kịp thời... Đặc biệt, các hội viên tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Với tinh thần quyết tâm cao các hội viên đã chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, kịp thời khắc phục mọi khó khăn để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng tự vệ dự bị động viên và huấn luyện hàng năm; xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh; tích cực tham gia kế hoạch phòng gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ... Bên cạnh đó, Hội thường xuyên chú trọng công tác kết nạp hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào hội; xây dựng và duy trì tổ chức hội hàng năm luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Phong - Chủ tịch Hội CCB khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hội CCB Sở Y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và nhiệm vụ Ban Chấp hành Hội CCB Sở Y tế cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc duy trì quy chế làm việc của hội cũng như của Ban Chấp hành hội chưa được thường xuyên; tinh thần, trách nhiệm của một số đồng chí trong Ban Chấp hành chưa dành nhiều thời gian cho công tác hội; công tác phối hợp của hội đối với các tổ chức chính trị, xã hội trong ngành chưa được khởi sắc; việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế về các chương trình hoạt động của hội như: đi thăm chiến trường xưa chưa được thực hiện... Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu, hội viên cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực nghiên cứu thảo luận góp ý bổ sung thêm kết quả và ưu điểm mà hội đã đạt được nhưng chưa được đề cập trong báo cáo; những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hội và của Ban Chấp hành và của cá nhân các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch khóa IV chưa được chỉ ra để từ đó thống nhất đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời bổ sung những bài học kinh nghiệm sát với thực tế hơn cho khóa mới...

       Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực công tác vào Ban Chấp hành Hội CCB Sở Y tế khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Bá Văn tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB Sở Y tế, khóa V nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Thu Hòa


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị