Thông tin tuyển sinh đào tạo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
27/ĐTDV-NCPT 19/02/2019 27/ĐTDV-NCPT V/v tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu năm 2019
03/TB-TWH 18/02/2019 03/TB-TWH V/v đào tạo tư vấn về kỹ thuật TTBYT
834/PSTW 20/09/2018 834/PSTW V/v thông báo kế hoạch tổ chức lớp theo chương trình liên kết đào tạo (DIU)
446/TS-CĐD 25/07/2018 446/TS-CĐD V/v tuyển sinh đào tạo Dược cao đẳng hệ chính quy lớp tại Hà Giang năm 2018
2077/TB-BVT 19/06/2018 2077/TB-BVT V/v Tuyển sinh bác sĩ thực hành chuyên khoa Nội - Tim mạch năm 2018
371/SNV-CCVC 18/05/2018 371/SNV-CCVC V/v hướng dẫn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
465/TB-ĐHYD 18/05/2018 465/TB-ĐHYD V/v thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy ngành Y khoa, Dược học và điều dưỡng
367/SNV-CCVC 17/05/2018 367/SNV-CCVC V/v thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kế toán viên năm 2018
215/TB-YDHP 15/05/2018 215/TB-YDHP V/v thông báo tuyển sinh chuyên khoa định hướng năm 2018
63/2018/BM-TDC 27/03/2018 63/2018/BM-TDC V/v thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật thuộc đề án 1816 năm 2018
433/HVQY-SĐH 27/03/2018 433/HVQY-SĐH V/v thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018
70/2018/BM-TDC 27/03/2018 70/2018/BM-TDC V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo liên tục Dinh dưỡng lâm sàng
09/PSTW 16/01/2018 09/PSTW V/v kế hoạch đào tạo năm 2018
11/TB-BV 15/01/2018 11/TB-BV V/v tổ chức đào tạo liên tục xã hội hóa năm 2018
959/TB-ĐHYD 27/11/2017 959/TB-ĐHYD V/v thông báo tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học Điều dưỡng
1071/HHTM 31/10/2017 1071/HHTM V/v thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo tại Viện Huyết Học
860/TB-DHYD 23/10/2017 860/TB-DHYD V/v thông báo tuyển sinh chuyên khoa II năm 2017 ( đợt 2)
280/TB-ĐTDV 19/09/2017 280/TB-ĐTDV V/v thông báo tuyển sinh lớp phẫu thuật nội soi trong phụ khoa
269/TB-ĐTDV 19/09/2017 269/TB-ĐTDV V/v Thông báo tuyển sinh lớp cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp
877/TB-BVDLTW 19/09/2017 877/TB-BVDLTW V/v thông báo tuyển sinh lớp ứng dụng laser trong chuyên ngành da liễu