Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức khám, điều tra, giám sát, đánh giá tỷ lệ bướu cổ cho học sinh trên địa bàn 3 xã


Từ ngày 09-11.5, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khám, điều tra, giám sát, đánh giá tỷ lệ bướu cổ cho trẻ 8-10 là học sinh tại các trường Tiểu học thuộc 3 xã Tân Tiến, Tụ Nhân và Nậm Dịch.

Hình ảnh Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám bướu cổ cho các em học sinh trường tiểu học tại huyện Hoàng Su Phì

Hình ảnh Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám bướu cổ cho các em học sinh trường tiểu học tại huyện Hoàng Su Phì

Trong 3 ngày khám điều tra tại 3 trường tiểu học với tổng số học sinh được khám là: xã Nậm dịch 169 học sinh, Tụ Nhân 100 học sinh, Tân Tiến 97 học sinh; qua khám sàng lọc các Bác sĩ phân độ bướu cổ bằng phương pháp khám trực tiếp tuyến giáp theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới, đã phát hiện 08 trường hợp mắc bướu cổ đơn thuần (Ia), xã Nậm dịch 4/169 học sinh, Tụ Nhân 2/100 học sinh, Tân Tiến 2/97 học sinh.

  Sau khi thăm khám các Bác sĩ đã tư vấn hướng dẫn cho cán bộ y tế trường học lập sổ theo dõi các học sinh mắc bướu cổ đơn thuần, hướng dẫn điều chỉnh chế độ chăm sóc, ăn uống cho phù hợp (Bổ sung Iod) và tư vấn cho các em học sinh kỹ năng phòng, ngừa bệnh bướu cổ.

Ma Dung


Các bài đã đăng

Xem thêm