Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 của Hội đồng nhân dân và tập huấn Sổ tay Hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng Dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dâ


Sáng ngày 11.5, tại Hội trường B, Sở Y tế tổ chức “Hội nghị triển khai nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 của HĐND tỉnh và tập huấn sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng chí Nguyễn Văn Giao - Quyền Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có chuyên gia của Viện Dược liệu; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành trên địa bà

Đồng chí Nguyễn Văn Giao- Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Giao- Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Tỉnh Hà Giang có diện tích núi rừng có độ cao trên 500 m tương đối nhiều, đặc biệt hệ thống cây dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.500 cây, trong đó có rất nhiều cây dược liệu quý sống ở trong môi trường tự nhiên. Với điều kiện địa lí, điều kiện thiên nhiên, địa hình như vậy tạo điều kiện thuận lợi phát triển và bảo tồn nguồn vật liệu quý trên địa bàn. Vấn đề làm sao để khai thác, đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu được tốt nhất thì việc đưa dự án trồng cây dược liệu vào trong chương trình mục tiêu sẽ giúp tỉnh ta tạo thành vùng dược liệu quý trên đại bàn cả nước. Vì vậy, làm sao để xây dựng được chuỗi giá trị từ khi trồng, đến thu hái, bảo quản và sản xuất thành những sản phẩm có ích. Theo dự án này thì Hà Giang được lựa cho 2 huyện tập trung triển khai phát triển cây dược liệu quý đó là: huyện Vị Xuyên là vùng nhân giống, huyện Hoàng Su Phì là vùng trồng cây dược liệu chính.

        Tại Hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21/3/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; báo cáo kết quả khảo sát các địa bàn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đánh giá mô hình triển khai chuỗi giá trị của dược liệu và hoạt động của cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

        Dự án triển khai phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay, trong quá trình triển khai dự án còn nhiều vướng mắc do quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiều khâu chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện. Chính vì vậy, thông qua Hội nghị các đơn vị tham gia dự án tiếp thu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như các Bộ ngành Trung ương trong vấn đề triển khai hệ thống trồng cây dược liệu quý trên đia bàn. Đồng thời, có những ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục có những định hướng, văn bản hướng dẫn để dự án triển khai hiệu quả./.

Thu Hoà- Hoàng Lan


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị